Hoe stem je verwachtingen over de stage af met de student en hoe leg je de begeleiding vast?

Hoe stem je de verwachtingen over de stage af?

Eén van de sleutelfactoren voor een succesvolle stage is vooraf communiceren wat de opleiding verwacht van de student op zijn of haar stage. Omdat alle betrokkenen een stage starten vanuit hun eigen beginsituatie is het belangrijk dat je deze stap niet overslaat. De opleiding heeft namelijk bepaalde doelen voor ogen, de stageplaatsen hebben hun eigen cultuur en verwachtingen, de student heeft een eigen persoonlijkheid, verwachtingen, ervaringen en doelen…


Stappen die vanuit de opleiding kunnen gebeuren:

De stageverantwoordelijke

 • legt de algemene stageverwachtingen zo concreet mogelijk vast in de stagewijzer en bezorgt die aan de studenten.
 • kan een inleidende les organiseren voor alle studenten over de algemene stageverwachtingen van de opleiding. Laat daarin studenten die eerder op stage gingen getuigen, praktische tips geven en op valkuilen wijzen. Concrete getuigenissen of afgewerkte stageproducten kunnen de stagedoelen en de link tussen de verwachtingen van de opleiding en de verwachtingen van de stageplaats concretiseren.

De stagebegeleider

 • kan de individuele student vooraf uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek verduidelijk je de stageverwachtingen, maak je praktische afspraken (zoals werkuren, verlofregeling, verzekering, …), laat je inhoudelijke zaken zoals de stagedoelen, de leerkansen die de stageplaats kan bieden om deze doelen te ontwikkelen, het takenpakket van de student en de stagebegeleider, …) aan bod komen.
  Let op! De praktische afspraken noteer je ook in de stageovereenkomst.
 • kan in het kennismakingsgesprek ook ingaan op de verwachtingen die de student heeft over zijn of haar stage (bijvoorbeeld: welke concrete stagedoelen wil de student accentueren of uitdiepen?) Het kan ook zijn dat de concrete stageplaats specifieke verwachtingen heeft van de student. Indien jij of de student daar al zicht op hebt, kan je dat ook bespreken.

Hoe hou je een kennismakingsgesprek over de stage?

Het kennismakingsgesprek kan als volgt verlopen:

 • Stel jezelf voor.
 • Bespreek met de student de plaats die de stage heeft binnen de opleiding:
  • welk soort stage wordt ingericht.
  • hoe lang de stageperiode duurt.
  • welke plaats de stage heeft in het curriculum.
  • wat de toelatingsvoorwaarden zijn voor de stage.
  • welke eindcompetenties bereikt moeten worden via de stage.
 • Peil naar de verwachtingen van de student en laat de student eventueel zelf bepaalde doelen bepalen.
 • Als de student zelf op zoek gaat naar een geschikte stageplaats is het belangrijk te bespreken naar wat voor soort stageplaats zijn of haar voorkeur uitgaat en waarom.
 • Geef de student alle nodige praktische documenten.
 • Bespreek de begeleidingsactiviteiten en de beoordelingscriteria.
 • Vraag de student een activiteitenplan op te stellen waarin de doelen en stageactiviteiten/taken worden genoteerd.
 • Rond het gesprek af. Vat de belangrijkste gespreksonderwerpen kort samen of laat de student dat doen. Maak eventueel met de student een afspraak voor een volgend gesprek

Hoe leg je de stagebegeleiding vast?

Zeg studenten concreet wat ze van jou als stagebegeleider kunnen verwachten op vlak van begeleiding: of je al dan niet op de stageplaats langskomt (dat is niet sowieso nodig als de communicatie met de student en de stagementor vlot lopen), hoe vaak je feedback geeft etc. Bij buitenlandse stage kan je in de opstartfase een extra contactmoment voorzien. De algemene afspraken rond begeleiding komen ook in de stagewijzer

Deze factoren bepalen mee hoeveel tijd die begeleiding in beslag neemt:

 • het aantal studenten dat je begeleidt
 • het aantal individuele gesprekken dat je voert en de duur van die gesprekken (bijvoorbeeld: het kennismakingsgesprek, het feedbackgesprek, het evaluatiegesprek)
 • het aantal observatiemomenten je inplant (bijvoorbeeld: Hoeveel tijd kost het je om ter plaatse te raken?)
 • hoe lang je een student observeert (bijvoorbeeld: Wordt de observatie gevolgd door een gesprek met de stagementor en de student? Hoeveel tijd trek je uit voor dat gesprek?)
 • welke begeleidingsactiviteiten (bijvoorbeeld: supervisie, intervisie) organiseer je en hoe arbeidsintensief zijn die?

Laatst aangepast 29 april 2024 09:56