Alle personeelsleden met een onderwijsopdracht (ZAP, AAP, WP of UZ proxies) worden op de hoogte gebracht van het DOWA1-vormingsaanbod via hun UGent-mailadres omdat onderwijs één van de kerntaken van de UGent is en je als lesgever essentiële informatie hierover dient te ontvangen met het oog op de bestendiging en verbetering van de onderwijskwaliteit. Men hoeft hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming te geven aangezien deze informatie kadert binnen de contractuele overeenkomst die de universiteit heeft met haar medewerkers om een dienst te verlenen en hen op de hoogte te houden van eventuele veranderingen. Meer informatie over de rechtsgrond vind je hier.