Dodona: online leren programmeren

De verrassendste ontdekkingen doe je vaak het dichtst bij huis. Vanuit die insteek lees je hier hoe een collega-lesgever aan de UGent het eigen onderwijs vormgeeft. Wie weet inspireert dit verhaal ook jou?

Context 

  • Opleiding: universiteitsbreed
  • Betrokken lesgever(s): Peter Dawyndt, Bart Mesuere
  • Medewerkers: Charlotte Van Petegem, Rien Maertens, Niko Strijbol, Jorg Van Renterghem
  • Tool(s): Dodona

 

Beschrijving 

Dodona is een online oefenplatform om te leren programmeren. De webapplicatie werd ontwikkeld in de vakgroep Toegepaste Wiskunde en Statistiek aan de Universiteit Gent om werkcolleges 'programmeren' aan grote groepen studenten te ondersteunen. Dodona focust daarom in de eerste plaats op automatisch testen en feedback geven op ingediende oplossingen van programmeeroefeningen in tal van programmeertalen.

Op Dodona kunnen lesgevers een eigen cursus aanmaken die is opgebouwd uit verschillende oefeningenreeksen. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op bestaande cursussen en oefeningen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om zelf oefeningen en lesmateriaal op te stellen. Dankzij de ingebouwde learning analytics en datavisualisaties is het bovendien eenvoudig om de voortgang van studenten op te volgen. Dodona wordt gratis aangeboden voor educatieve doeleinden en wordt gebruikt in alle Vlaamse universiteiten en meer dan 1000 secundaire scholen in Vlaanderen. Momenteel telt het platform al meer dan 28.000 gebruikers (maart 2022, zie actuele cijfers).

Het Dodona-team is voortdurend bezig met de vernieuwing van het platform en lanceert op regelmatige basis nieuwe upgrades en versies (zie Dodona-nieuws). Er wordt ook een jaarlijkse ‘TeachMeet’ georganiseerd waarbij nieuwe upgrades worden gecommuniceerd, gebruikers hun ervaringen met elkaar kunnen delen en ook de gebruikersnoden in een informele setting in kaart worden gebracht. De toekomstplannen van het platform worden op een roadmap uitgetekend en gefaseerd uitgerold.

Aan de slag met Dodona

UGent-lesgevers van verschillende faculteiten gaan actief aan de slag met Dodona om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van programmeervaardigheden die aan de basis liggen van hun opleidingsonderdelen. Enkele voorbeelden:

Tussen september 2016 en oktober 2021 maakten meer dan 13.000 UGent studenten gebruik van Dodona om minstens één semester te leren programmeren.

Ga je ook aan de slag met Dodona? Dan nemen we jouw vak graag op in bovenstaande lijst. Neem gerust contact op met de paginabeheerder.

Wil je zelf aan de slag met Dodona? Bekijk het huidige cursusaanbod.

Liever zelf een cursus aanmaken? Raadpleeg de Dodona-handleiding.

Dodona in de kijker

Aanverwante onderwijsinnovatieprojecten

Elk jaar lanceren de faculteiten een oproep naar hun lesgevers om onderwijsinnovatieprojecten aan te vragen. Goedgekeurde projecten worden voor een beperkte periode financieel ondersteund door de UGent. Meer informatie over onderwijsinnovatieprojecten vind je hier

Aanverwante onderwijsinnovatieprojecten:

Binnen dit onderwijsinnovatieproject werden oefeningen van bestaande internationaal gewaardeerde MOOCs (Massive Open Online Courses) voor het eerst geïntegreerd in Dodona. Dat liet de lesgevers toe om de voortgang van de studenten op te volgen en hen van automatische feedback te voorzien. In een aantal vakken, waaronder 'Computationele Biologie', werden MOOCs uitgetest. Daarbij werden in academiejaar 2017-2018 de klassieke hoorcolleges vervangen door een boek, videolessen en bijhorende oefeningen in Dodona (cf. flipped classroom). Een bevraging bij de studenten legde de troeven en aandachtspunten voor het uitwerken en verdere gebruik van MOOCs en Dodona bloot.

Binnen dit onderwijsinnovatieproject werden oefeningen van de vakken ‘Computationele Biologie’ en ‘Bioinformatica algoritmen’ in Dodona geprogrammeerd en voorzien van automatische feedback. Sinds academiejaar 2018-2019 worden deze oefeningen aangeboden aan studenten in de opleiding Informatica.

Binnen dit onderwijsinnovatieproject werd de automatische feedback in Dodona verder ontwikkeld. Ook werd de bestaande oefeningenreeks van het opleidingsonderdeel 'Computergebruik' in Dodona geprogrammeerd en voorzien van automatische feedback. Sinds academiejaar 2018-2019 worden deze oefeningen aangeboden aan studenten in de opleiding Informatica.

Binnen dit onderwijsinnovatieproject werden de volgende ontwikkelingen in Dodona gemaakt:

  • Het werd mogelijk voor lesgevers om naast automatische feedback ook manueel gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle feedback te geven. Dat was een welgekomen ontwikkeling aan de start van de corona-andemie en in het kader van de UGent-brede verschuiving naar blended learning.
  • Lesgevers kunnen er nu voor kiezen om de manuele feedback meteen naar studenten te sturen via notificaties of bij evaluaties of examens de feedback op een welbepaald tijdstip beschikbaar te stellen voor de student. 
  • De lesgever kan tijdens het verbeteren ook opteren om de antwoorden van de studenten in willekeurige volgorde per oefening te zien te krijgen en ook om Dodona automatisch pseudoniemen aan alle studenten toe te laten kennen. Zo gebeurt de evaluatie op een correcte manier met minimale bias volgens de aanbevelingen van deze onderwijstip.
  • Studenten kunnen nu digitaal vragen stellen aan de lesgever bij een ingediende oplossing of bij een specifieke regelcode (cf. annotatie). De lesgever krijgt een melding van de vraag of annotatie en kan die beantwoorden door een nieuwe opmerking toe te voegen. De student kan op elk moment zien of de vraag 'in behandeling' is of als 'beantwoord' gemarkeerd staat. Die vragenfunctie wordt eveneens synchroon tijdens (online) werkcolleges benut.
  • Een LTI-ondersteuning biedt lesgevers de mogelijkheid om Dodona naadloos te integreren in Ufora. Dat laat toe om online leerpaden in Ufora te linken met specifieke Dodona-programmeeroefeningen. Voor studenten is het zo makkelijk om te navigeren tussen twee leeromgevingen. Het initiatief werd gerealiseerd in samenwerking met i-Learn Vlaanderen. 
  • Lesgevers kunnen nu gebruik maken van een grading module om tijdens het verbeteren naast feedback met code reviews ook scores toe te kennen aan studenten met behulp van een rubric. Het puntenoverzicht met deelscores per student en per oefening wordt op een overzichtelijke manier weergegeven en kan in CSV-formaat worden geëxporteerd. De lesgever kan zelf het tijdstip bepalen waarop de punten ter beschikking worden gesteld.

Referenties naar tips: