UGent-praktijken

 UGent'ers kunnen ook op onderwijstips terecht om inspiratie op te doen van collega's. Naast de onderwijstips zelf, bundelt de website ook UGent-praktijken van lesgevers en opleidingen binnen alle faculteiten van onze universiteit. In deze onderwijstip lees je hoe je dergelijke praktijken kan delen en hoe ze uiteindelijk op onderwijstips terechtkomen. Hoe dit praktijkluik binnen het bredere aanbod aan onderwijsondersteuning past, lees je hier.

Een UGent-onderwijspraktijk ingeven

Opdat de UGent-onderwijspraktijken vlot doorzoekbaar blijven en een vertrouwde structuur aanhouden, verloopt het ingeven van UGent-onderwijspraktijken aan de hand van het daartoe voorziene formulier. Het formulier is bereikbaar voor (en mag dus gebruikt worden door) alle lesgevers en opleidingen aan de UGent. Het bevraagt drie zaken:

  • Enkele praktische gegevens die toelaten de UGent-onderwijspraktijk met de gepaste info in Onderwijstips op te nemen
  • Een korte samenvatting en beschrijving van de praktijk die tegelijk volledig en beknopt toelicht hoe de lesgever of opleiding tewerk gaat
  • De mogelijkheid om collega's tips mee te geven in de vorm van 'drie gouden tips' of 'wat zeker wel en wat net niet te behouden'

Door de onderwijspraktijken op Onderwijstips tegelijk volledig en beknopt te houden, blijft gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd en kunnen geïnteresseerde collega's vervolgens bij de betrokken lesgevers terecht met meer gedetailleerde vragen.

Na ingave van de UGent-onderwijspraktijk

Na ingave van een praktijk, krijgt de facultaire onderwijsondersteuner hier een melding van. Indien de praktijk reeds klaar is voor publicatie, voegt die hem aan Onderwijstips toe. De praktijk wordt gelinkt aan thema's, disciplines en de faculteit waar hij plaatsgrijpt en aan onderwijstips die eraan gerelateerd zijn: onderaan die laatste pagina's zal zo ook een verwijzing naar deze onderwijspraktijk verschijnen. Nadat de taalredactie er is doorgegaan en ook een Engelstalige versie werd toegevoegd, verschijnt de praktijk in de database.

Soms dient een praktijk nog bij andere betrokkenen te worden afgestemd: medelesgever(s), medewerker(s), DOWA-medewerkers, etc. In dat geval bezorgt de facultaire onderwijsondersteuner hen de draftversie en volgt de eventuele aanpassingen op om zo uiteindelijk in voorgaand scenario te belanden.

In een laatste fase wordt de praktijk geredigeerd door een redactieteam binnen DOWA. Dat team heeft onder andere oog voor de globale balans aan UGent-praktijken zodat het geen database wordt waar uiteindelijk maar een beperkt aantal thema's in aan bod komt. Om dergelijke redenen kan het soms gebeuren dat een aangeleverde praktijk alsnog niet (of niet onmiddellijk) wordt gepubliceerd.

Laatst aangepast 18 maart 2024 15:19