Onderwijsondersteuning: aanbod aan de UGent

Voor lesgevers en opleidingen voorziet de UGent een ondersteuningsaanbod dat focust op onderwijscompetenties versterken enerzijds en wederzijds leren anderzijds. Bij de samenstelling en ontwikkeling ervan vertrekt de UGent van deze principes:

 • Het eigenaarschap ligt bij lesgevers, opleidingen en faculteiten.
 • De initiatieven zijn gestoeld op wetenschappelijke, praktijkgerichte en datagestuurde evidence.
 • Er is een basis- en een verdiepingsaanbod.
 • Er wordt aanbod- en vraaggestuurd gewerkt.
 • Er is een mix van eenmalige en trajectmatige initiatieven.
 • Er is een mix van online en face-to-face-contacten.
 • Er is een mix van expert learning en peer learning.

Centrale onderwijsondersteuning

Team Onderwijsondersteuning (kortweg: het OO-team) biedt trainingen en trajecten aan voor docenten, assistenten en opleidingen. Daarnaast organiseert het OO-Team evenementen waarop je kan netwerken.

Facultaire onderwijsondersteuning 

Elke faculteit heeft een facultair onderwijsondersteuningsteam. Een F00-team is interdisciplinair samengesteld. Je kan er terecht bij medewerkers met

 • pedagogische expertise: medewerker ACTIVO-project, ... 
 • kwaliteitszorgexpertise: CKO-medewerkers, ...
 • technologische expertise: facultaire ICT-personen, Ufora-contactpersonen, ...
 • begeleidingsexpertise: monitoraten, ...
 • inhoudelijke expertise: lesgevers, assistenten, facultaire taalantennes, diversiteitscoördinatoren, …
 • logistieke en administratieve expertise: facultaire roosteraars, curriculummanagers, …

F00-teams

 • detecteren ondersteuningsnoden bij opleidingen en lesgevers. 
 • verzorgen facultaire informatiesessies en trainingssessies.
 • voorzien ondersteuning op maat zowel op vlak van roostering, online en blended didactiek, technologie, juridische vraagstukken, enz.
 • stimuleren verbinding binnen de faculteit en over de faculteiten heen zodat lesgevers van elkaar kunnen leren.
 • werken complementair aan en worden ondersteund door het centrale OO-team.

Heb je vragen over onderwijsondersteuning aan de UGent? Mail onderwijsondersteuning@ugent.be

Laatst aangepast 15 oktober 2020 11:51