Hoe communiceer je met de stageplaats?

Een open en transparante communicatie blijkt, weinig verrassend, een kritische succesfactor voor een succesvolle stage. Als stagecoördinator communiceer je stageverwachtingen best voldoende vooraf aan de stageplaats. Deze onderwijstip bespreekt de communicatiemogelijkheden.

Communiceer via documenten

 • Stel als opleiding een beknopte en heldere introductietekst op voor de stagegever waarin je de opleiding en stagedoelen voorstelt. Ook studenten kunnen die tekst gebruiken als ze zelf op zoek gaan naar een stageplaats.
 • Maak ook een beknopte handleiding of stagewijzer die de praktische informatie over de stage samenvat. Daarin komen deze punten aan bod:
  • de rollen van de stagebegeleider en stagementor inzake begeleiding en beoordeling
  • de stagedoelen
  • de evaluatiecriteria
  • de formele stage-aspecten, zoals de stage-omvang (het aantal werkuren), de regelingen bij afwezigheid, verzekeringen, gezondheidstoezicht, risicoanalyse en eventueel werkpostfiche.
  • de stageovereenkomst

Communiceer via een algemene bijeenkomst of een individueel overleg

 • Organiseer eventueel een algemene bijeenkomst waarop je stageplaatsen en potentiële stagiairs uitnodigt zodat die rechtstreeks contact kunnen leggen met de stageplaatsen. Licht als opleiding de verwachtingen, doelen en praktische organisatie van de stage toe en laat stagegevers zichzelf voorstellen.
 • Uiteraard is ook individueel overleg tussen de opleiding en de stageplaats mogelijk. Je kan dan, in een persoonlijker context, uitleggen waarvoor de opleiding staat en welke plaats de stage binnen de opleiding krijgt. De verwachtingen van beide partijen op elkaar afstemmen is hier immers op zijn plaats.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:22