Hoe vind je een geschikte stageplaats?

Een goede ‘match’ tussen stagiair en stageplaats levert voor beide partijen een positief stage-effect op. Deze onderwijstip legt uit hoe zowel studenten als opleidingen een stageplaats kunnen aanbrengen en welke platformen helpen om een geschikte stageplek te vinden.

(Ook vooraf de verwachtingen tussen stagiair en stageplaats afstemmen, heeft een positieve impact. Daarover gaat de onderwijstip ‘Hoe stem je verwachtingen over de stage af met de student en hoe leg je de begeleiding vast?’.)

Wie kan een stageplaats zoeken?

De student

Zoekt een student zelf een stageplaats? Dan bespreekt hij of zij alle administratieve en praktische punten met de stageplaats. Alleen bij problemen doet een student een beroep op de opleiding. Zelf zoeken biedt verschillende voordelen voor de student:

 • Het is een prima voorbereiding op solliciteren. De stagiair moet expliciet en creatief nadenken over een win-win voor zichzelf en de stageplaats.
 • De student oefent in doorzettingsvermogen en initiatief nemen: hij of zij moet nadenken over eigen keuzes, het eigen netwerk aanspreken, zoeken via diverse kanalen…

Hou als opleiding rekening met deze aandachtspunten als een student zelf een stageplaats zoekt:

 • Maak vooraf duidelijk aan de studenten aan welke voorwaarden een stageplaats moet voldoen.
 • Geef eventueel een aantal do’s en don’ts mee aan de studenten over hoe ze met potentiële stageplaatsen kunnen communiceren.
 • Vraag studenten eventueel om mogelijke stageplaatsen vooraf aan de UGent-stagebegeleider voor te leggen voor ze effectief contact opnemen met de stageplaats.
 • Vraag studenten eventueel om een sollicitatiebrief op te stellen voor de potentiële stageplaats. In veel opleidingen komt sollicitatietraining als leerinhoud aan bod. Als je daarover afspraken kan maken met de stageplaats, kan het eerste gesprek tussen de geïnteresseerde student en de stageplaats ook als een sollicitatiegesprek opgevat worden.
 • Voorzie als opleiding een sjabloon dat studenten kunnen gebruiken om het stagevoorstel in te dienen. Dat sjabloon kan ook onderdeel zijn van de stagewijzer.

 

De opleiding

Heel wat opleidingen hebben in de loop der jaren een lijst met interessante stageplaatsen aangelegd. Ook kwalitatieve stageplaatsen die in het verleden werden aangedragen door de studenten zelf, kan je systematisch in die lijst integreren. Studenten kunnen uit de lijst een stageplaats selecteren op basis van interesse, locatie van de stageplaats, sector van de stageplaats, …

Hou rekening met deze aandachtspunten als je als opleiding stageplaatsen aanbiedt aan studenten:

 • Laat studenten ook in dit geval het sjabloon voor stagevoorstel invullen (zie ook: stagewijzer).
 • Laat studenten vooraf contact opnemen met de stageplaats of laat hen langsgaan als dat mogelijk is, zelfs als je de stageplaats als opleiding goed kent. Het is belangrijk dat studenten kennismaken en afspraken maken.
 • Vraag studenten eventueel om meerdere voorkeurkeuzes op te geven. Zo voorkom je dat er meer studenten geïnteresseerd zijn in een stageplaats dan er nodig zijn en kan je voor elke student een geschikte match vinden.
 • Eventueel kan de stageplaats zelf beslissen wie stage mag lopen. Dat kan onderdeel zijn van de sollicitatietraining.
 • Laat studenten een paar stageverslagen van voorbije jaren lezen. Dat kan de keuze voor hen vereenvoudigen. Ook studenten zelf geven aan dat dat bijdraagt aan een bewustere keuze voor een stageplaats. Geef als stageverantwoordelijke wel duidelijk mee aan de studenten dat die informatie niet altijd even objectief is. Als de studenten twijfels hebben over een stageplaats op basis van een stageverslag, moeten ze bij de stageverantwoordelijken terechtkunnen voor objectieve(re) informatie.
 • Beperk je als opleiding niet tot het strikt benodigde aantal stageplaatsen. Blijf het werkveld actief aftasten naar nieuwe opportuniteiten, mee-evoluerend met de afzetmarkt. Op die manier vergroot je als opleiding je netwerk en is er voor elke student sprake van enige ‘keuze’ voor een stageplaats.

Hoe zoek en vind je stageplaatsen?

 • Om de lijst met stageplaatsen op te stellen kunnen de faculteit en de opleidingen proactief contact leggen met bedrijven en organisaties. Systematisch goede relaties met alumni opbouwen en onderhouden faciliteert dergelijke contacten met het werkveld. Dat biedt ook kansen voor verdere dialoog tussen de opleiding en bepaalde sectoren.
 • Check diverse, gratis online mogelijkheden om stageplaatsen te vinden. Een recent, sterk groeiend stageplatform waar stageaanbieders (internationale) stageplaatsen kunnen posten, is bijvoorbeeld www.erasmusintern.org
 • Speur bedrijfswebsites van grotere bedrijven waarop permanente of periodieke stageplaatsen gepubliceerd worden. Bedrijven nemen immers niet altijd de moeite om extra kanalen aan te spreken of om contact op te nemen met opleidingen.
 • Op de (internationale) markt zijn er ook (commerciële, betalende) stagebemiddelingsorganisaties actief. Die bieden stages aan of gaan er actief naar op zoek, al dat niet met verdere omkadering. Vaak zijn de tarieven voor de studenten prijzig, zonder garantie op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Soms worden die organisaties echter (mee) gefinancierd door de lokale overheid, en wordt de kost van de dienstverlening op de gastbedrijven, niet op de studenten verhaald. In elk geval: dergelijke commerciële organisaties zijn geen noodzaak om een stage te vinden.
 • Soms zoeken bedrijven of organisaties zelf contact met de opleiding. Hou daarom de aanmeldprocedure zo eenvoudig mogelijk: beperk de administratie, hou de briefing van verwachtingen beknopt. Loopt er een spontaan stage-aanbod binnen dat niet ‘bruikbaar’ is voor de eigen opleiding? Verwijs eventueel door naar andere opleidingen of faculteiten.
 • Ook studentenverenigingen kunnen een rol spelen om stageplaatsen te verzamelen. Een voorbeeld is het platform van ingenieursvereniging VTK Career & Development.
 • Tot slot is het UGent Career Center een belangrijke bron van informatie. Op dit online loopbaanplatform van de UGent kunnen studenten en bedrijven op een eenvoudige manier met elkaar in contact komen.

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 april 2021 13:25