Welke administratieve stappen zijn nodig wanneer een student stage loopt aan de UGent?

Loopt een student stage aan de UGent? Dan moet de student deze documenten in orde brengen:

  • een stageovereenkomst: voor UGent-studenten die curriculaire stage doen aan de UGent zijn de dezelfde stageovereenkomst zoals voor de UGent-studenten die extern stage doen in gebruik. De opmaak verloopt via de webapplicatie van de afd. juridische zaken. Voor vrijwillige stages is er een specifieke stage-overeenkomst; dit verloopt niet via de webapplicatie maar is online beschikbaar.
  • het activiteitenplan en het document inzake rechten en plichten horen als bijlage bij de stageovereenkomst, voor zover ze niet automatisch in de stageovereenkomst zijn geïntegreerd.
  • een risicoanalyse: de UGent fungeert als stagegever en de stagementor op de UGent-stageplek vult de risico-analyse in. Waar nodig voorziet de UGent een werkpostfische en medisch toezicht. Dit kan van faculteit tot faculteit variëren.  
  • De stagiair informeert zich bij de stagementor, nog voor de stage begint, best over de eerste hulp bij ongevallen (waar de EHBO-koffer of het EHBO-lokaal zich bevindt, wie de EHBO-verantwoordelijke is), de veiligheids- en noodprocedures. 

 

 

 

Laatst aangepast 29 april 2024 12:01