Wat houden de risicoanalyse, de werkpostfiche en het medisch toezicht in?

Risicoanalyse en werkpostfiche

 • Voor de stage moeten de gezondheidsrisico’s van de stageplek beoordeeld worden. De stagiair moet daarvoor een risicoanalyse laten invullen en ondertekenen door de stagegever.
 • Aan de hand van die analyse wordt bepaald of er een medisch onderzoek nodig is. Blijkt dat het geval, dan is er ook een werkpostfiche nodig. Die informeert de stagiair over de risico's op zijn of haar stageplaats. De werkpostfiche wordt deels door de stagiair, deels door de stagegever ingevuld. De student brengt het document mee naar het medisch onderzoek zodat de arbeidsgeneesheer het ook kan ondertekenen.
 • Raadpleeg het overzicht per faculteit met specifieke informatie over de risicoanalyse, de werkpostfiches en de vaccinaties. Lees ook het juridisch kader voor het gezondheidstoezicht van stagiaires na. 
 • De stagiair informeert zich bij de stagementor, nog voor de stage begint, best over de eerste hulp bij ongevallen (waar de EHBO-koffer of het EHBO-lokaal zich bevindt, wie de EHBO-verantwoordelijke is), de veiligheids- en noodprocedures.

Medisch toezicht

Blijkt een medisch onderzoek nodig? Dan mag de stagiair pas starten als hij of zij medisch geschikt is verklaard door de Dienst Medisch Toezicht (DMT). Om dat haalbaar te houden, volg je als stagecoördinator deze afspraken:

 • Vraag de onderzoeken in blok aan, ten laatste drie maand voor de datum dat je de onderzoeken zou willen laten plaatsvinden via het aanvraagformulier of het DMT-secretariaat op 09 332 30 76. Hoe eerder je contact opneemt met DMT, hoe meer de dienst rekening kan houden met je wensen.
 • Ten laatste drie weken voor het eerste onderzoeksblok stuur je DMT de lijst door met de datum en het uur waarop de studenten langskomen, samen met hun geboortedatum, gsm-nummer, thuisadres, rijksregisternummer, studiejaar en opleiding.
 • Zorg ervoor dat de studenten op de hoogte zijn van hun onderzoeksdatum en -uur en ze op hun afspraak dit meebrengen:
  • de stageovereenkomst
  • de risicoanalyse
  • de werkpostfiche waarvan minstens deel 2 (deel in te vullen door de student) volledig is ingevuld (incl. begin- en einddatum)
  • hun vaccinatiekaart
  • Opgelet! Stagiairs die tijdens hun stage een hepatitis B-risico hebben, brengen ook een titerbepaling voor hepatitis B mee (Hepatitis B surface Anti-Bodies) als de titer groter is of gelijk aan 10. Studenten die een titer hebben kleiner dan 10 stuur je zo snel mogelijk naar DMT om een aanvraag in te dienen bij het Fonds voor Beroepsziekten. Die studenten hoeven geen afspraak te maken. Ze brengen gewoon hun bloedanalyse mee.
  • Opgelet! Stagiairs die werken met ioniserende straling moeten een dosimeter aanvragen via de dienst Fysische controle.
 • Heeft een stagiair alle documenten bij zich én is hij of zij ook geschikt verklaard, dan vult DMT de werkpostfiche verder aan samen met twee exemplaren van het ‘Formulier voor de gezondheidsbeoordeling’. Een daarvan is voor de faculteit of vakgroep, een tweede exemplaar is voor de stagiair. De stagiair bewijst daarmee aan de stagegever dat hij of zij medisch geschikt is. De stagegever kan het formulier van de stagiair altijd kopiëren.
 • Als er risico’s zijn, dan moet de student tijdens zijn of haar opleiding één keer een medisch onderzoek ondergaan. Loopt een student kans op bijkomende risico’s in een volgende stage, dan moet de stagecoördinator een nieuwe afspraak bij DMT maken.

Meer weten?

Bel de Dienst Medisch Toezicht op 09 332 30 50.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:44