Vaardigheidstest: een testsituatie dicht bij de beroepspraktijk

Wil je graag dat studenten hun (deel)vaardigheden demonstreren? Maak gebruik van een vaardigheidstest! 

Wat is een vaardigheidstest? 

Een vaardigheidstest is een testsituatie waarbij de studenten bepaalde praktische vaardigheden demonstreren die relevant zijn voor de beroepspraktijk. Dat kan een vaardigheid in zijn geheel zijn of een zeer specifieke aspect hiervan.  

Bijvoorbeeld:  

  • in de opleiding Diergeneeskunde organiseren ze skillslabs waarin de studenten verschillende vaardigheden demonstreren zoals een injectie geven of een gebit onderzoeken.  
  • in de opleiding Orthopedagogiek voeren studenten, tijdens een skillslab, een rollenspel uit waarin ze gesprekstechnieken toepassen. 

Een vaardigheidstest kan je gebruiken om na te gaan of de student: 

  • de noodzakelijke vaardigheden beheerst; 
  • de achterliggende kennis bij de vaardigheid kent; 
  • correcte toelichting kan geven bij de handelingen. 

Welke aandachtspunten zijn er bij een vaardigheidstest?  

Bied voldoende leerkansen aan 

De student moet voldoende oefenkansen aangeboden krijgen voor deze testsituatie. Idealiter voorzie je hierbij individuele feedback met het oog op het verbeteren van de vaardigheden. Als het niet haalbaar is om individuele feedback te geven, biedt collectieve feedback de oplossing. Een andere mogelijkheid is peerfeedback. Het onderwijsproject ‘Authentiek toetsen door middel van video-annotatie’ kan hier een inspiratie zijn. 

Meer weten over collectieve feedback? Volg dan de training ‘De kracht van collectieve feedback’. 

Wees bewust van de mogelijk beperkte betrouwbaarheid 

Objectief en consistent evalueren van vaardigheden is een uitdaging. Gebruik daarom zo veel mogelijk expliciete beoordelingscriteria of rubrics. Die zorgen ervoor dat je vastlegt welke (deel)vaardigheden je precies zal evalueren en ze verhogen de betrouwbaarheid van je evaluatie, zeker wanneer er meerdere evaluatoren zijn. 

Kies de meest geschikte methodiek 

Kies voor een hands-onevaluatie, een hands-offevaluatie of een combinatie van beide. Hands-onevaluaties focussen op de uitvoering van de vaardigheid met gebruik van realistische apparatuur, gereedschappen of instrumenten (bijvoorbeeld labomateriaal, bepaalde software, enzovoort). Hands-offevaluaties gaan eerder in op de cognitieve component dan op de eigenlijke uitvoering: hoe koppelt de student terug naar theoretische concepten, hoe worden bepaalde keuzes in de uitvoering wetenschappelijk beargumenteerd, enz. 

Wees expliciet over je verwachtingen 

Wijs studenten er bijvoorbeeld op dat de achterliggende theorie een onderdeel is van de evaluatie en dat je wil dat ze hun keuzes of aanpak toelichten of beargumenteren tijdens het handelen. Vermeld dat uitdrukkelijk bij de instructies. 

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 29 juni 2022 15:30