Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

De UGent wil onderwijs verstrekken dat maximaal aansluit bij de dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke creativiteit hangt sterk samen met het vermogen om problemen vanuit verschillende (afwijkende) perspectieven te belichten, om gekende gegevens op een nieuwe manier te organiseren, om outside the box te denken.

Do

 • bij de aanwerving van ZAP-leden wordt nagegaan of
  • kandidaten beschikken over de juiste onderzoeksexpertise voor het doceren van opleidingsonderdelen die verbonden zijn aan een specifieke onderwijsopdracht;
  • kandidaten in staat zijn om les te geven op basis van recente wetenschappelijke inzichten in het vakgebied;
  • nieuwe ZAP-leden onderzoeksexpertise hebben die complementair is met de reeds aanwezige onderzoeksexpertise;
 • de jaarlijkse aanstelling van lesgevers is in eerste instantie een aangelegenheid van opleidingscommissie en vakgroep(en). Het is evenwel de faculteitsraad die de optimale koppeling van aanwezige onderzoeksexpertise en te doceren opleidingsonderdelen borgt;
 • faculteiten zijn verantwoordelijk voor de borging van wetenschappelijke integriteit van het personeel. Meer info hierover via het beleidsplan wetenschappelijke integriteit;
 • studenten een attitude van wetenschappelijk integriteit aanleren, is een gedeelde verantwoordelijkheid van faculteiten en opleidingen;
 • op facultair niveau kan men onderzoeksondersteunende vakken aanbieden om studenten in (opleidingsoverschrijdende) groepen te laten kennis maken met de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan in de onderzoekspraktijk, zoals bv. omgaan met bronnenmateriaal, omgaan met en/of (statistische) verwerking van onderzoeksdata, … .

Bekijk de 7 kennisclips op onderzoekstips rond wetenschappelijke integriteit om het thema beter te leren kennen. Hier kan je heel wat kant en klaar lesmateriaal vinden in de vorm van PowerPoints, video's en oefeningen die je kan inzetten in de opleiding.

Laatst aangepast 30 maart 2022 10:34