Microteaching: studenten voor de klas

Wil je studenten aan het woord laten? Dat kan, bijvoorbeeld met microteaching. Je leest er alles over in deze onderwijstip. 

Wat is microteaching? 

Microteaching houdt in dat studenten een bepaalde inhoud die ze individueel of in groep hebben voorbereid, presenteren aan hun medestudenten.  

De studenten die de les of presentatie hebben gegeven, krijgen feedback van de lesgever en de medestudenten over de inhoud of vorm van de les of presentatie. 

Wanneer gebruik je microteaching? 

Microteaching stimuleert studenten om: 

  • lesinhouden actief te selecteren, analyseren en verwerken; 
  • hun presentatie- of didactische vaardigheden te oefenen. 

Welke aandachtspunten zijn er bij microteaching? 

Maak verwachtingen duidelijk 

Geef aan de studenten mee wat je precies van hen verwacht tijdens de microteachingsessie. Is het de bedoeling dat ze een presentatie geven of eerder een interactieve lezing? Richten ze zich puur op kennisoverdracht of moeten ze de kennis binnen een concrete context plaatsen door voorbeelden aan te reiken? 

Maak duidelijke afspraken rond de presentatieduur 

Studenten moeten leren om een bepaalde inhoud binnen een bepaalde tijdspanne te presenteren. Het is ook belangrijk dat er niet al te veel groepen aan bod komen tijdens een les, zodat de aandacht van de medestudenten niet verslapt. 

Geef constructieve feedback 

Lees hiervoor de onderwijstip ‘Feedback: (bijna) alles wat je moet weten’. 

Benut de presentaties 

Laat de studenten niet presenteren om te presenteren, maar gebruik de presentaties in je lesopbouw en eventueel als leerstof voor het examen.  

Stel duidelijke evaluatiecriteria op 

Geef aan wat je verwacht van een goede presentatie. Moeten de studenten verschillende didactische werkvormen gebruiken? Moet het een verrassende presentatie zijn? Worden ze beoordeeld op het leiden van de discussie die erop volgt? Neem je het taalgebruik mee in de evaluatie? 

Maak bijvoorbeeld ook gebruik van peerfeedback. Geef de studenten hierbij wel voldoende richtlijnen om de objectiviteit te garanderen. 

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 1 september 2021 15:56