Lesgeversbevragingen aan de UGent

Naar aanloop van de instellingsreview, werd in 2015 aan de UGent een eerste lesgeversbevraging uitgevoerd, met als doel het perspectief van de lesgevers naast dat van andere interne en externe stakeholders (studenten, alumni, ...) te plaatsen. Vanaf 2020 zullen lesgeversbevragingen opnieuw kunnen plaatsvinden.

Wat is de lesgeversbevraging? 

In 2015 werd aan UGent een eerste lesgeversbevraging uitgevoerd. De bevraging werd geïnitieerd en gecoördineerd vanuit DOWA. Het doel was lesgevers als belangrijke stakeholders nog meer bij onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg te betrekken, en hun perspectief naast dat van andere interne en externe stakeholders (studenten, alumni,…) te plaatsen. 

Op 10 december 2019 besliste de Onderwijsraad dat lesgeversbevragingen vanaf 2020 opnieuw kunnen plaatsvinden en vierjaarlijks zullen worden georganiseerd. 

Wat beoogt de lesgeversbevraging?

De gestructureerde generieke vragenlijst spitst zich toe op de onderwijsopdracht: hoe ervaren lesgevers hun eigen onderwijsopdracht en hoe vullen ze die inhoudelijk in? Via de lesgeversbevraging willen we een zicht krijgen op de mate waarin lesgevers de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent aan bod laten komen in hun lesopdracht. Daarnaast moet de bevraging de diversiteit in de onderwijspraktijk binnen opleidingen en faculteiten in kaart te brengen. 

Rapportering

De rapportering over de lesgeversbevraging zal in de toekomst gebeuren via UGI-Onderwijsbeleid, waarbij een rechtstreekse link/integratie van de rapporten in de onderwijsmonitors van het centrale onderwijsbeleid, faculteiten en opleidingen zal worden voorzien.

Laatst aangepast 15 september 2021 14:49