Lesgeversbevragingen aan de UGent

Naar aanloop van de instellingsreview, werd in 2015 aan de UGent een eerste lesgeversbevraging uitgevoerd, met als doel het perspectief van de lesgevers naast dat van andere interne en externe stakeholders (studenten, alumni, ...) te plaatsen. In 2021 werd de bevraging voor een tweede keer afgenomen. In de toekomst zal de bevraging vierjaarlijks plaatsvinden.

Wat is de lesgeversbevraging? 

De lesgeversbevraging wordt geïnitieerd en gecoördineerd vanuit DOWA. Het doel is lesgevers als belangrijke stakeholders nog meer bij onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg te betrekken, en hun perspectief naast dat van andere interne en externe stakeholders (studenten, alumni,…) te plaatsen. 

De gestructureerde generieke vragenlijst spitst zich toe op de onderwijsopdracht: hoe ervaren lesgevers hun eigen onderwijsopdracht en hoe vullen ze die inhoudelijk in? Via de lesgeversbevraging willen we een zicht krijgen op de mate waarin lesgevers de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent aan bod laten komen in hun lesopdracht. Daarnaast moet de bevraging de diversiteit in de onderwijspraktijk binnen opleidingen en faculteiten in kaart te brengen. Lesgevers vullen de bevraging in voor die opleiding(en) waartoe zij zich het meeste betrokken voelen. 

Wat beoogt de lesgeversbevraging?

De gestructureerde generieke vragenlijst spitst zich toe op de onderwijsopdracht: hoe ervaren lesgevers hun eigen onderwijsopdracht en hoe vullen ze die inhoudelijk in? Via de lesgeversbevraging willen we een zicht krijgen op de mate waarin lesgevers de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent aan bod laten komen in hun lesopdracht. Daarnaast moet de bevraging de diversiteit in de onderwijspraktijk binnen opleidingen en faculteiten in kaart te brengen. 

Rapportering

De rapportering gebeurt in UGI-Onderwijsbeleid. Het laagste niveau van rapportering is dat van de opleidingscommissie van de (hoofd)opleiding of de opleiding waartoe de lesgever zich het meeste betrokken voelt. Daarnaast wordt er gerapporteerd op het niveau van de faculteit, dit is de faculteit die de opleiding aanbiedt, en op het niveau van de volledige UGent. De rapporten in UGI-Onderwijsbeleid werden geïntegreerd in de onderwijsmonitors van de opleidingen, faculteiten en in de centrale monitor, in functie van de check van de onderwijsdoelstellingen.

Bekijk hier de rapporten in UGI-Onderwijsbeleid

Bijlage

Laatst aangepast 2 juni 2022 16:44