Hoe wordt een stage in het buitenland financieel ondersteund?

Een buitenlandse stage gaat voor de student meestal gepaard met extra onkosten, bijvoorbeeld voor transport, verblijf, administratie, accommodatie of levensonderhoud. Afhankelijk van het land/de verblijfplaats kunnen de kosten meer of minder oplopen. Een aantal beursinstanties bieden financiële hulp door beurzen uit te reiken die de extra kosten kunnen dekken, in bepaalde gevallen door een aanvullende beurs voor studenten met een Vlaamse studietoelage.

  • Waak erover dat ook studenten die het financieel moeilijker hebben evenveel kansen krijgen om een buitenlandse stage te lopen als andere studenten. Informeer hen over beursmogelijkheden via de UGent-website of via specifieke facultaire kanalen.
    • Het Erasmus+-programma is het bekendste beursprogramma. Het voorziet financiële steun voor een stage van minstens twee maanden bij bedrijven, opleidingscentra, onderzoekscentra en organisaties in een van de deelnemende programmalanden. Informeer je in detail over een beurs via Erasmus+.
    • Beurzen voor stage buiten de Erasmuszone gefinancierd door o.m. de UGent, de Vlaamse overheid, VLIR-UOS en een aantal andere instanties worden op competitieve basis toegekend, o.m. rekening houdend met de financiële achtergrond en academische motivatie. Dat gebeurt via éénzelfde selectieprocedure, met name een portfolio dat studenten moeten indienen. Informeer je in detail over de procedure en het tijdspad voor een beurs buiten de Erasmuszone.
    • Erasmus Belgica biedt financiële tegemoetkoming bij stage (min. twee maanden) of studie in Franstalig België. Ook via transregionale projecten duiken soms tijdelijke beursmogelijkheden op voor de Franstalige regio.
    • Andere beursmogelijkheden vloeien voort uit Europese of andere (regionale) projecten. Meestal zijn dergelijke financieringsmogelijkheden tijdelijk, in tegenstelling tot de langdurige Europese programma’s zoals Erasmus+. De stages staan dan in functie van het project en beschikbare budget. Om zich kandidaat te stellen voor die (tijdelijke) beurzen moeten studenten meestal specifieke deadlines of procedures volgen.
  • Om aanspraak te kunnen maken op om het even welke beurs moet de stage geregistreerd zijn in Oasis. Studenten maken best geen onkosten voor de beurs is toegekend en voor ze de officiële reisadviezen hebben gecheckt.

Laatst aangepast 14 november 2022 11:42