Excursie: naar de reële context met studenten

Is het een meerwaarde om studenten mee te nemen naar de reële context van een bedrijf, organisatie of project? Neem de studenten dan mee op excursie. 

Wat is een excursie? 

Bij een excursie ga je samen met je studenten op uitstap naar een bedrijf, organisatie, instelling, museum enz. Dat bezoek leid je zelf of laat je verzorgen door een gids of professional ter plaatse.  

Een excursie kan je inzetten om: 

  • kennis over te brengen van een bepaalde organisatie of fenomeen. 
  • een toepassing van de theorie in werkelijkheid te laten zien. Dat werkt vaak ook erg motiverend. 
  • vaardigheden zoals luisteren, observeren, rapporteren, enz. in te oefenen. 

Een excursie biedt verder de mogelijkheid om inhouden en competenties uit verschillende opleidingsonderdelen samen te brengen en geïntegreerd aan bod te laten komen.  

Welke aandachtspunten zijn er bij een excursie? 

Zorg ervoor dat de excursie niet alleen een gezellig uitje is 

Een excursie mag zeker motiverend zijn en kan gerust wat minder voorgestructureerd verlopen. Geef vooraf wel duidelijk aan hoe de excursie zich situeert tegenover de andere werkvormen en zorg ervoor dat de doelen van de uitstap duidelijk zijn voor de studenten. 

Maak duidelijke afspraken 

Maak duidelijke praktische afspraken met de studenten. Wees ook duidelijk over de verwachtingen van de studenten ter plaatse. Verwacht je dat de studenten luisteren naar jou als lesgever? Verwacht je dat ze zelfsturend gaan observeren bij verschillende teams in een bedrijf? Verwacht je dat ze inhouden of reflecties noteren?  

Koppel een taak aan de excursie 

Geef de studenten op voorhand een concrete opdracht om zo hun aandacht te richten. Ook kan je de studenten een reflectieverslag laten schrijven.  

Bespreek de excursie nadien  

Voorzie meteen na de excursie of tijdens een volgende les tijd voor een nabespreking. Zie dit als een leermoment voor de studenten, maar ook voor jezelf als lesgever over de inhoudelijke en organisatorische elementen van de excursie.  

Praktijkvoorbeelden van een excursie 

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Introductie tot de circulaire economie’ binnen de Bachelor of Science in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen en de Bachelor of Science in de bio-industriële wetenschappen gaan de studenten twee maal op excursie. De excursies zijn bedrijfsbezoeken die een toepassing bieden van de aangeboden theorie.  

Van beide excursies wordt van de studenten een verslag verwacht. Dat verslag is maximum 3 pagina’s lang en omvat een antwoord op de volgende vragen: 

  • Welke processen uit de circulaire economie hebben jullie gezien?  
  • Wat is het industrial ecology idea achter het concept van het bedrijf? 
  • Wat is hier nu specifiek circulair en duurzaam? 
  • Wat zou er in jouw ogen beter kunnen in het bedrijfsproces?  

Meer weten?  

  • Milus, J., Oost, H. en Holleman, W. (2001). Werken aan Academische vorming. Ideeën voor actief leren in de onderwijspraktijk. Universiteit Utrecht 
  • Standaert, R., Troch, F., Peeters, I., & Stroobants, I. (2012). Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Acco. 

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 3 juli 2024 09:49