Digitale stemsystemen: hoe gebruik je ze in de les?

Laat je studenten graag actief meedenken tijdens de les? Wil je in één oogopslag zien of je studenten alles begrepen hebben? Maak dan gebruik van digitale stemsystemen. 

Wat zijn digitale stemsystemen? 

Stemsystemen zijn een middel om studenten vragen te laten beantwoorden in een grote groep. Ze helpen de lesgever om kennis over te brengen, studenten te activeren en te testen of ze alles begrepen hebben. Ze zorgen voor een grotere betrokkenheid: alle studenten kunnen op een eenvoudige en anonieme manier actief deelnemen aan de les, en krijgen onmiddellijk feedback over hoe goed ze scoren in vergelijking met de groep.  

De UGent biedt Wooclap aan als universiteitsbreed digitaal stemsysteem.
Alle personeelsleden hebben toegang tot deze tool. Inloggen via 'Sign in with your university' op www.wooclap.com en zoek 'Ghent University'; 

Je kan uiteraard andere stemsystemen gebruiken, we bieden hier een overzicht met de voor- en nadelen van enkele populaire digitale stemsystemen. Zo kan je zelf beslissen welk systeem het best bij jou past. 

Voor welke werk- en/of evaluatievorm kan je dit gebruiken?

Nog niet zeker welke werk- en/of evaluatievorm het meest geschikt is voor jouw context? Laat je inspireren door het stappenplan.  

Technische zaken

Wooclap

Kom meer te weten op de onderwijstip: Wooclap: digitaal stemsysteem.

 

Welke andere digitale stemsystemen zijn er?

Wil je een ander systeem gebruiken dan Wooclap? Dat kan uiteraard, maar hiervoor wordt geen ondersteuning geboden door DOWA of DICT.

Mentimeter

Socrative

Kahoot!

Website Website Website
Fiche Fiche Fiche

 

Ben je op zoek naar een gratis digitaal stemsysteem met mogelijkheid tot grafische interactiviteit waarbij je schermen kan uitwisselen met jouw studenten en hen daarop kan laten annoteren? Dan raadt de UGent het systeem Presenter van Prowise aan.  

Presenter

Website
Fiche

 

Wat zijn de voordelen van digitale stemsystemen? 

Studenten zijn gemotiveerder om te antwoorden 

Met digitale stemsystemen kan je de aandacht van grote groepen studenten vasthouden, hen actief laten meedenken en inzichtelijk leren bevorderen. Alle studenten kunnen op een eenvoudige manier antwoorden op je vragen. 

Studenten durven vaker te antwoorden 

Met een digitaal stemsysteem kunnen studenten anoniem antwoorden. Studenten geven meer antwoorden, want als ze fout zijn, blijft dat anoniem: no blaming, no shaming voor de hele groep. 

Studenten krijgen onmiddellijk feedback 

Digitale stemsystemen zijn handig om heel snel de antwoorden van de studenten te verzamelen en te projecteren. De studenten zien in één grafiek hoe de groep heeft geantwoord en weten of ze zelf correct hebben geantwoord. Ze krijgen onmiddellijk feedback over hoe goed ze scoren in vergelijking met de groep. 

Lesgevers weten meteen of studenten mee zijn 

Op basis van de antwoorden zie je onmiddellijk of de studenten de leerstof werkelijk begrepen hebben. Kunnen de studenten de les volgen? Ga je te snel of te traag? Wat zijn de misvattingen bij de studenten? Moet je een stuk leerstof opnieuw uitleggen? Digitale stemsystemen geven ook jou feedback waardoor je je lesgeven kan optimaliseren. 

Studenten krijgen kansen om samen te werken 

Varieer in het verkeer. Laat de studenten individueel antwoorden of laat ze vooraf overleggen met een buur. Je kan ze ook eerst individueel laten antwoorden, dan overleggen met een buur en vervolgens opnieuw laten stemmen. Dat heet peer instruction. Door discussie toe te staan vóór het beantwoorden van de vragen, interageren de studenten meer met hun medestudenten en bouwen ze samen kennis op. Ze leren ook uit de vergelijking van eigen antwoorden met de antwoorden van hun medestudenten. Loop tijdens de discussies rond. Zo kan je het denken van de studenten beter in kaart brengen en na stemming plenair bijsturen, als dat nodig blijkt. 

Wat zijn de aandachtspunten bij het gebruik van digitale stemsystemen? 

Stem af met de opleiding

Vraag na in je opleiding welke stemsystemen het meest gebruikt worden. Zo vermijd je dat studenten telkens een nieuw systeem moeten leren kennen en downloaden.  

Maak vragen die een verschil maken 

Denk na over de vragen die je zal stellen. Focus bijvoorbeeld op vragen die belangrijk zijn binnen jouw vakdomein en die gebaseerd zijn op uitdagende ideeën met meerdere mogelijke juiste antwoorden. Onduidelijkheid en controverse zorgen voor boeiende discussies. Stel zeker geen te gemakkelijke vragen. Bij te eenvoudige vragen vinden studenten het de moeite niet om te antwoorden. Uit uitdagende vragen leren ze meer: ze moeten meer nadenken of worden geconfronteerd met hun eigen foute antwoord. Zoiets blijft hangen.  

Uitdagende vragen zijn vragen: 

 • die misverstanden oproepen bij studenten, 
 • waarbij studenten voorspellingen moeten maken of causale verbanden moeten ontdekken, 
 • waarbij studenten een bepaald idee in een nieuwe context moeten toepassen, 
 • waarop er geen goed antwoord is, maar waarbij de discussie die erop volgt veel leerrijker is. 

Maak anderzijds de vragen niet nodeloos complex. Als studenten helemaal geen idee hebben, zullen ze minder geneigd zijn om ook maar te proberen antwoorden.  

Stel je een meerkeuzevraag? Zorg voor een korte vraag met korte antwoordmogelijkheden. Dat bevordert de leesbaarheid. Voeg hierbij ook altijd het antwoord 'Ik weet het niet' toe. Zo vermijd je gokgedrag bij studenten. Wil je meer weten over de vormtechnische aspecten bij het opstellen van meerkeuzevragen? Laat je inspireren door het boek Meerkeuzetoetsing: praktische handleiding voor leerkrachten en docenten. Download de e-versie of stuur een mail naar onderwijsondersteuning@ugent.be voor een gratis papieren versie. 

Bevorder interactie 

Laat studenten actief discussiëren over een vraag. Stop de discussie wanneer het te rumoerig wordt. Geef aan het einde van de discussie het juiste antwoord en de bijbehorende redenering. Geef indien nodig ook mee waarom andere antwoordmogelijkheden fout zijn. 

Zorg voor een veilige leeromgeving waarbinnen studenten vrij kunnen discussiëren en niet afgeschrikt worden om te stemmen. Laat studenten bij voorkeur anoniem stemmen. Bij de bespreking van de antwoorden zal je merken dat studenten meer durven om voor de groep te spreken wanneer ze zien dat medestudenten hetzelfde antwoord hebben gegeven.  

Test het technische aspect 

Voorzie een duidelijke instructie voor de studenten hoe je het digitale stemsysteem zal gebruiken en test het systeem vooraf. Als je een fysieke les geeft, ga dan na of er wifi beschikbaar is in het lokaal. Als er geen gratis wifi beschikbaar is, dan zullen zowel jij als de studenten moeten gebruik maken van betalend draadloos internet zoals 4G en hangt er dus een prijskaartje vast aan het digitaal stemmen.

Meer weten?  

 • Schrijf je in voor de training ‘Activerend leren d.m.v. online stemsystemen’.
 • Lees de bronnen waarop deze onderwijstip is gebaseerd:
  • Caldwell, J. E. (2007). Clickers in the Large Classroom: Current Research and Best-Practice Tips. CBELife Sciences Education, 6(1), 9-20. 
  • Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer instruction: Ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69 (9), 970-977. 
  • Duncan, D. (2006). Clickers: A new teaching aid with exceptional promise. Astronomy Education Review, 5(1), 70-88. 
  • Kay, R. H., & LeSage, A. (2009). Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature. Computers & Education, 53(3), 819-827. 
  • Robertson, L. J. (2000). Twelve tips for using a computerised interactive audience response system. Medical Teacher, 22(3), 237-239. 
  • Sabbe, E. & Lesage, E. (2012), Meerkeuzetoetsing. Praktische handleiding voor leerkrachten en docenten. Antwerpen: Garant. 
  • Velghe, J. & Aper, L. (2015). Handleiding bij de docententraining ‘Meerwaarde en gebruik van (online) stemsystemen in het onderwijs. Universiteit Gent. 

UGent-praktijken

Laatst aangepast 23 september 2021 15:37