Contact Onderwijsondersteuning

In de Onderwijsraad van 10 februari 2021 werd het Onderwijsondersteuningsaanbod 2.0 goedgekeurd. Dit aanbod bestaat uit een centraal aanbod voor opleidingen en lesgevers, alsook een facultair en opleidingsonderwijsondersteuningsaanbod op maat vanuit team Onderwijsondersteuning.

Centrale onderwijsondersteuning

Het team onderwijsondersteuning bestaat uit medewerkers van de Afdeling Onderwijswaliteitszorg van de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA-team) en facultaire onderwijsondersteuners. Samen bundelen zij de krachten om lesgevers en opleidingen te ondersteunen bij het vormgeven van kwaliteitsvol onderwijs. Klik hier voor het volledige aanbod.

Facultaire onderwijsondersteuning

De verschillende contactpersonen per faculteit kan je hieronder terugvinden:

Faculteit Facultaire kwaliteitszorgmedewerker   Facultaire onderwijsondersteuner
Economie & Bedrijfskunde

Helena Goossens

Flore Penninck

Fanny Buysschaert
Rechten & Criminologie

Luc Lammens

-

Farmaceutische Wetenschappen

Els Vansteenkiste

Manon Uijttenwaal

Krijn Boom
Letteren en Wijsbegeerte

Veronique Christophe

Veerle Rotsaert

Nele Kellens
Ingenieurswetenschappen & Architectuur

Marion Roels

Charlotte Louwagie

Johannes Teerlinck
Politieke & Sociale Wetenschappen

Valentine Vanderhaeghen

Jurgen Baecke

Gert Van der Goten / Ernst Buyl

Wetenschappen

Charlotte De Volder

 

Siel Wellens
Bio-ingenieurswetenschappen

Petra Vanhooren

Chantal Hongenaert

Evelyne de Caluwé
Diergeneeskunde Werner Swannet Krijn Boom
Psychologie & Pedagogische & Wetenschappen
 

Lien De Neef

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen

Peter Van Den Berghe

Jolien Herman

 

Valery Labarque

 

De contactpersonen voor bepaalde onderwijsthema's staan hieronder opgesomd. 

Diversiteit

Centraal aanspreekpersoon: Katrien De Bruyn

De lijst met de facultaire diversiteitscoördinatoren vindt u hier

Taalvaardigheid

Het centrale aanspreekpunt voor thema Taalvaardigheid is taalbeleid@ugent.be (Fieke Van der Gucht, Liesbet Triest en Mit Leuridan).

De facultaire aanspreekpunten, de zogenoemde taalantennes, vind je op de taaladvies-website.

Ondernemend handelen

Lobke Van Damme is de centrale aanspreekpersoon voor Ondernemend handelen.

Internationalisering

De DOWA4 aanspreekpersonen voor Internationalisering zijn:

Paul Leys: FEB, FPP, FGE

Patricia Burssens: FDI

Thibault Hoogstoel: FFW, FWE, FBW

Elisabeth Velle: FRE

Rein Reynebeau: FEA, FLW, FPS

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

Mansi Sharma is de centrale aanspreekpersoon voor duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Ombudsdiensten

De gegevens van de facultaire en institutionele ombudsdiensten vindt u hier.

Laatst aangepast 29 november 2023 11:11