Contact Onderwijsondersteuning

In de Onderwijsraad van 10 februari 2021 werd het Onderwijsondersteuningsaanbod 2.0 goedgekeurd. Dit aanbod bestaat uit een centraal aanbod voor opleidingen en lesgevers, alsook een facultair en opleidingsonderwijsondersteuningsaanbod op maat vanuit het DOWA- en ACTIVO-team.

Centrale onderwijsondersteuning

Het team onderwijsondersteuning bestaat uit medewerkers van de Afdeling Onderwijswaliteitszorg van de Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA-team) en medewerkers uit het ACTIVO-project (ACTIVO-team). Samen bundelen zij de krachten om lesgevers en opleidingen te ondersteunen bij het vormgeven van kwaliteitsvol onderwijs. Klik hier voor het volledige aanbod.

Facultaire onderwijsondersteuning

De verschillende contactpersonen per faculteit kan je hieronder terugvinden:

Faculteit Facultaire kwaliteitszorgmedewerker   Facultaire onderwijsondersteuner

DOWA 1 (onderwijskwaliteitszorg)  

aanspreekpersoon 

Economie & Bedrijfskunde

Helena Goossens

Flore Penninck

Alan Veys 

Janis Vanacker
Rechten & Criminologie

Luc Lammens

-

Janis Vanacker

Farmaceutische Wetenschappen

Els Vansteenkiste

Manon Uijttenwaal

Krijn Boom Nele Mahieu
Letteren en Wijsbegeerte

Veronique Christophe

Veerle Rotsaert

Nele Kellens Janis Vanacker
Ingenieurswetenschappen & Architectuur

Marion Roels

Charlotte Louwagie

Johannes Teerlinck Sabine Lamote
Politieke & Sociale Wetenschappen

Valentine Vanderhaeghen

Jurgen Baecke

Gert Van der Goten

Janis Vanacker
Wetenschappen

Charlotte De Volder

 

Siel Wellens Sabine Lamote
Bio-ingenieurswetenschappen

Petra Vanhooren

Chantal Hongenaert

Evelyne de Caluwé Sabine Lamote
Diergeneeskunde Werner Swannet Krijn Boom Nele Mahieu
Psychologie & Pedagogische & Wetenschappen
 

Lien De Neef

Sabine Lamote
Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen

Peter Van Den Berghe

Jolien Herman

 

Valery Labarque Nele Mahieu

 

De contactpersonen voor bepaalde onderwijsthema's staan hieronder opgesomd. 

Diversiteit

Centraal aanspreekpersoon: Katrien De Bruyn

De lijst met de facultaire diversiteitscoördinatoren vindt u hier

Taalvaardigheid

Het centrale aanspreekpunt voor thema Taalvaardigheid is taalbeleid@ugent.be (Fieke Van der Gucht, Liesbet Triest en Mit Leuridan).

De facultaire aanspreekpunten, de zogenoemde taalantennes, vind je op de taaladvies-website.

Ondernemend handelen

Jolien Coenraets is de centrale aanspreekpersoon voor Ondernemend handelen.

Internationalisering

De DOWA4 aanspreekpersonen voor Internationalisering zijn:

Geneviève Cochez: FEB, FDI, FPPW, FGE

Elisabeth Velle: FRE, FFW, FWE, FBW,

Rein Reynebeau: FEA, FLW, FPS

Duurzaamheid en maatschappelijke impact

Leen Van Gijsel is de centrale aanspreekpersoon voor duurzaamheid en maatschappelijke impact.

Ombudsdiensten

De gegevens van de facultaire en institutionele ombudsdiensten vindt u hier.

Laatst aangepast 14 september 2023 11:47