Activerend onderwijs: wat is het ACTIVO-project?

Activerend onderwijs en actief leren: je bent er misschien groot voorstander van of past zelf al actieve werk- of evaluatievormen toe in je eigen lespraktijk. Met het ACTIVO-project implementeert UGent implementeert activerend onderwijs universiteitsbreed. Deze onderwijstip beschrijft hoe de UGent het ACTIVO-project invult en implementeert.

Meld je aan met je UGent account op MS Stream om de video te bekijken.

Activerend onderwijs, wat is dat?

In lijn met het UGent-onderwijsbeleid krijgt activerend onderwijs deze UGent-invulling:

Activerend onderwijs aan de UGent staat voor onderwijs waarin studenten constructief de leeractiviteiten mee vormgeven vanuit een proactieve ingesteldheid. De inbreng van eigen ervaringen, meningen en voorkeuren van de student wordt hierbij als een verrijking voor de onderwijsleeromgeving beschouwd. Met activerende evidence-based didactische werk- en evaluatievormen beoogt de UGent het engagement van studenten te stimuleren om optimale leerkansen, competentieontwikkeling en studierendement te realiseren. Het engagement manifesteert zich op (1) gedragsmatig vlak waarbij studenten getuigen van actieve inzet en doorzettingsvermogen, (2) op emotioneel vlak waarbij studenten enthousiast en sociaal betrokken zijn in het leerproces en (3) op cognitief vlak waarbij studenten vertrekkend vanuit grondige domeinkennis zich capabel voelen om gepaste leerstrategieën te hanteren en om zich het “durf denken-credo” eigen te maken.

Inzetten op activerend onderwijs betekent niet dat alle lesgevers hun gehele onderwijspraktijk moeten omgooien. De UGent ondersteunt en begeleidt opleidingen en lesgevers bij de implementatie. Doel is een mix van werk- en evaluatievormen samen te stellen om de eind- en opleidingscompetenties optimaal te bereiken. De UGent houdt natuurlijk rekening met de draagkracht voor opleidingen, lesgevers en studenten, zowel op personeels- als financieel gebied.

Het ACTIVO-project werkt volgens het constructive alignment-principe (zie figuur 1). Dat principe beoogt eind- en opleidingscompetenties zo efficiënt en effectief mogelijk na te streven en te toetsen door de werk- en evaluatievormen daarop af te stemmen. Dat principe wordt vervolgens in de praktijk gebracht door activerend onderwijs.

Figuur 1: constructive alignment

ACTIVO's en Antennes

Sinds augustus 2018 is er een centraal ACTIVO-team opgericht dat deel uitmaakt van DOWA. De vier centrale ACTIVO's zijn Astrid Vermeersch, Bieke De Vrieze, Evi Van Mol & Sarah Slock die:

  • de methodiek en bijbehorende instrumenten vormgaven.
  • de methodiek verfijnden en verder uitrolden in samenwerking met vier pilootopleidingen (BSc. in de Biomedische wetenschappen, BSc. in de Industriële wetenschappen, BSc. in de Bio-industriële wetenschappen en BSc. in de Criminologische wetenschappen).
  • vier bijkomende pilootopleidingen opstartten (BSc. in wiskunde, Educatieve Master, BA in de Taal- en Letterkunde en BSc. Handelsingenieur) om een breder geheel aan wetenschappelijke disciplines te betrekken. 

Vanaf 2019 werden er zeven ACTIVO-antennes aangenomen om het project verder te ondersteunen en universiteitsbreed te implementeren. Zij zijn aanspreekpunten activerend onderwijs op facultair niveau, terwijl de vier centrale ACTIVO's een ontwikkelende en coördinerende rol hebben. Het centrale ACTIVO-team en de facultaire ACTIVO-antennes faciliteren samen activerend onderwijs op opleidingsniveau. Ze streven daarbij naar een aanpak op maat die past bij de facultaire cultuur en identiteit. De opleidingen vullen dat facultaire kader dan zelf verder in met kleinschalige initiatieven (bijvoorbeeld: activerende werkvormen gebruiken als post-its en stembakjes) of grootschalige vernieuwingen (bijvoorbeeld: casusonderwijs, leerpaden). DOWA inspireert via good practices en ondersteunt met haar professionaliseringsaanbod. 

 

Meer weten?

 

Laatst aangepast 29 juni 2021 17:33