Werking CKO en verbeterbeleid

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Werking CKO en verbeterbeleid' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Geef hier aan welke visie de faculteit heeft over de rol en de plaats van de CKO in het facultaire kwaliteitsbeleid

Do

 • geef  hier  aan  via  welke  concrete  processen  en  procedures  de  CKO faculteitsrelevante kwaliteitsmetingen en andere evaluaties opvolgt:
  • welke kwaliteitsmetingen/resultaten worden structureel opgevolgd en besproken op facultair niveau?
  • welke rol speelt de facultaire monitor daarbij en hoe wordt dit instrument concreet door de CKO gebruikt?
 • geef aan hoe het faculteitsbrede verbeterplan tot stand komt:
  • hoe wordt de gedragenheid van het verbeterplan gewaarborgd? (wie bereidt voor, waar besproken, wie betrokken?)
  • hoe wordt het plan afgestemd op het personeels- en het onderzoeksbeleidsplan?
  • hoe wordt besloten welke acties nodig zijn en hoe worden hierin prioriteiten bepaald?
  • hoe worden verantwoordelijken, tijdspaden (en evt. middelen) aan de acties toegekend?
  • hoe wordt verzekerd dat het faculteitsbrede verbeterplan opgevolgd wordt?

Laatst aangepast 1 april 2021 13:47