Welke aandachtspunten zijn er voor stages in het Globale Zuiden?

Voor een stage in het Globale Zuiden gelden uiteraard dezelfde aandachtspunten als voor alle andere stages in het buitenland, maar er zijn ook een aantal specifieke aandachtspunten. Deze onderwijstip somt ze op.

 • Studenten die naar het Globale Zuiden afreizen moeten voldoende aandacht besteden aan de bijkomende gezondheidsrisico's voor hun specifieke regio. Die info krijgen ze bij de reiskliniek van het UZ of bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
 • Studenten die afreizen naar het Globale Zuiden volgen een speciaal voorbereidingstraject. Dat traject is zelfs verplicht voor studenten met een VLIR-UOS-reisbeurs. De UGent raadt het UCOS-aanbod aan, maar andere, evenwaardige trajecten komen ook in aanmerking. De focus moet liggen op wereldburgerschapscompetenties:
  • kennis verwerven over en analyseren van mondiale kwesties en daar een kritische visie rond ontwikkelen.
  • zich betrokken voelen bij de Noord-Zuidproblematiek en kunnen communiceren binnen een interculturele context met respect voor verschillen en diversiteit.
  • in actie komen voor internationale solidariteit met het Zuiden en voor duurzame ontwikkeling.

 

Werkt de UGent nog niet structureel samen met de stagepartner in het Globale Zuiden? Ga dan vooraf de kwaliteit van de stage na:

 • Is de stagepartner een betrouwbare en geregistreerde NGO?
 • Biedt de stagepartner voldoende lokale ondersteuning?
 • Is de win-win voor UGent, stagiair en stagepartner voldoende gedefinieerd en hoe wordt die zoveel mogelijk gegarandeerd?
 • Is de stage zinvol voor het gastland en de lokale gemeenschap?
 • Kan de stage worden ingebed in een langdurige, duurzame samenwerking?

 

Handig om weten!

 • Het Global Minds-programma van de Global South biedt cell funding in de vorm van een Capacity Building Call waardoor je als stagebegeleider meekan naar een stageplaats om daar verdere structurele afspraken te maken.
 • Wil je duurzaam en structureel samenwerken met de stagepartner in het Globale Zuiden? Onderhandel dan bij voorkeur een samenwerkingsovereenkomst of Cooperation Agreement for Traineeship.

Laatst aangepast 14 november 2022 11:58