Wat doet de COP-stage?

Aan de UGent is er een Community of Practice over stage gevormd (COP-stage) die opleidingen en faculteiten wil ondersteunen bij de leerprocesbegeleiding van stagestudenten.

  • Die COP-stage biedt eerstelijnsinformatie (bijvoorbeeld: Hoe kan je stagecompetenties formuleren, realiseren en toetsen en welke rol de stageplaats daarin speelt) aan via de stagewebsite.
  • De COP-stage kan bijkomend worden samengeroepen in de vorm van een lerend netwerk dat goede praktijkvoorbeelden deelt of specifieke vragen behandelt. In dat geval treedt de COP-stage op als verbinder. Vallen die vragen buiten het bereik van de COP-stage? Dan treedt die op als doorverwijzer. Het gaat dan om vragen van praktische, organisatorische, juridische en medische aard.
  • Gaat het om vragen van didactische aard? Dan vervult de afdeling Onderwijskwaliteitszorg deze rol van de COP-stage door bijvoorbeeld een werkgroep rond online begeleiding van stage te organiseren binnen haar onderwijsondersteuningsaanbod.
  • Handig om weten! Worden er belangrijke beslissingen genomen in het kader van stage over onderwerpen die buiten de scope van de COP-stage vallen? Dan kan de contactenlijst van diezelfde COP-stage gebruikt worden om bepaalde informatie over stages te verspreiden, of op te vragen, of om ad hoc werkgroepen rond bepaalde thema’s op te zetten.

Laatst aangepast 29 september 2020 16:00