Wat doet de COP-stage?

Aan de UGent is er een Community of Practice over stage gevormd (COP-stage) die opleidingen en faculteiten wil ondersteunen bij de leerprocesbegeleiding van stagestudenten.

  • Die COP-stage biedt eerstelijnsinformatie (bijvoorbeeld: Hoe kan je stagecompetenties formuleren, realiseren en toetsen en welke rol de stageplaats daarin speelt) aan via de stagewebsite.
  • De COP-stage kan bijkomend worden samengeroepen in de vorm van een lerend netwerk dat goede praktijkvoorbeelden deelt of specifieke vragen behandelt. In dat geval treedt de COP-stage op als verbinder. Vallen die vragen buiten het bereik van de COP-stage? Dan treedt die op als doorverwijzer. Het gaat dan om vragen van praktische, organisatorische, juridische en medische aard.
  • Gaat het om vragen van didactische aard? Dan vervult de afdeling Onderwijskwaliteitszorg deze rol van de COP-stage door bijvoorbeeld een werkgroep rond online begeleiding van stage te organiseren binnen haar onderwijsondersteuningsaanbod.
  • Handig om weten! Worden er belangrijke beslissingen genomen in het kader van stage over onderwerpen die buiten de scope van de COP-stage vallen? Dan kan de contactenlijst van diezelfde COP-stage gebruikt worden om bepaalde informatie over stages te verspreiden, of op te vragen, of om ad hoc werkgroepen rond bepaalde thema’s op te zetten.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:44