Waarom vindt de UGent stage belangrijk?

De UGent vindt stages belangrijk omdat ze een meerwaarde betekenen voor zowel de studenten als de opleidingen. Deze onderwijstip licht die meerwaarde toe. De tip is gebaseerd op de UGent-visie op stage die door de Onderwijsraad werd goedgekeurd.

Welke meerwaarde biedt een stage aan studenten?

Een stage geeft studenten de kans om:

  • uitgebreid kennis te maken met het (nationale en/of internationale) werkveld;
  • zich een goed beeld te vormen van het beroepsleven;
  • een netwerk op te bouwen;
  • tewerkstellingsperspectieven te creëren;
  • hun verworven kennis, vaardigheden en attitudes autonoom en flexibel integreren in gevarieerde, realistische situaties;
  • te groeien in professioneel zelfstandig functioneren;
  • andere belangrijke attitudes in de praktijk verder te ontwikkelen.


Vanwege die meerwaarde stimuleert de UGent opleidingen om kwaliteitsvolle stages in te richten die voldoen aan de minimale kwaliteitseisen en duidelijke stagecompetenties nastreven. Zo leveren stages studenten een maximale leerervaring op.

Welke meerwaarde biedt een stage aan opleidingen?

Een stage biedt opleidingen deze voordelen:

  • Voor opleidingen vormen stages een belangrijk onderdeel van de praktijkcomponent. In sommige opleidingen is de stage voor studenten verplicht als onderdeel van de praktijkcomponent (al dan niet in het kader van beroepsgereglementeerde stages), in andere opleidingen wordt stage als keuzevak aangeboden.
  • Stages verzekeren de maatschappelijke relevantie van de opleiding én de aansluiting met de arbeidsmarkt in het curriculum, bijvoorbeeld om een netwerk uit te bouwen.
  • Via stages worden belangrijke externe stakeholders, zoals het werkveld en alumni, bij de inhoud van de opleiding betrokken. Deze verankering van de externe blik op de opleiding speelt in de Eigen Regie 2.0 bovendien een prominente rol.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:44