Voorbereid naar de les: hoe stimuleer je dat?

Wil je je lestijd zo efficiënt mogelijk inzetten? Dan is het soms nodig dat studenten een of meer opdrachten vooraf maken. Met deze onderwijstip krijg je je studenten voorbereid in de les. 

Tips voor voorbereide studenten in je les 

Wijs studenten op het belang van de voorbereiding 

Zorg ervoor dat studenten de meerwaarde van de voorbereiding inzien. Vertel wat je met de voorbereiding zal doen tijdens de les en ga ook echt aan de slag met de voorbereiding tijdens de les. 

Formuleer duidelijke verwachtingen 

Zorg voor een duidelijke opdrachtomschrijving. Wil je dat studenten vragen meebrengen naar de les? Wil je dat ze een reflectie uploaden via Ufora? Of wil je nog iets anders? 

  • Expliciteer de doelstellingen van de opdracht.
  • Communiceer de inhoudelijke vereisten en bepaal de vormelijke afspraken: stijl, structuur, taalvorm, referentiestijl, enz. Daarvoor kan je eventueel werken met goede voorbeelden van gelijkaardige oefeningen.  
  • Ga in op de praktische afspraken, bijvoorbeeld de tijdsplanning, en de randvoorwaarden, bijvoorbeeld individuele taak of groepstaak. Als je kiest voor een groepstaak, leg dan de rolverdeling van tevoren vast.  

Wees enthousiast en wek nieuwsgierigheid op 

Voorzie een leuke teaser bij de opdracht. Wek nieuwsgierigheid bij studenten door aan te tonen waar hun inspanningen toe kunnen leiden. 

Geef niet toe aan onvoorbereide studenten 

Wees consistent en duid opnieuw het belang van de voorbereiding. Ga dieper in op de leerinhoud zoals je gepland had. Zo bevestig je de studenten die wel voorbereid zijn. Anders bestaat het gevaar dat zij gedemotiveerd geraken en ook zij niet meer voorbereid naar de les komen. 

Ga in gesprek met de onvoorbereide studenten  

Ga bij onvoorbereide studenten altijd na waarom ze niet voorbereid zijn. Zijn er te veel opdrachten op hetzelfde moment van de opleiding? Was de opdracht onduidelijk? Zien de studenten de meerwaarde niet in van de voorbereiding? 

Laatst aangepast 13 januari 2021 11:14