Toetsprincipes

De onderwijsraad gaf op 6 november 2014  een positief advies over de 17 UGent-toetsprincipes. Het gaat om algemene richtlijnen voor studentenevaluatie waarbij een examencijfer wordt bepaald. De 17 toetsprincipes zijn een verdere operationalisering van het toetsconcept en het toetsmodel van de UGent.

 1. De UGent-competentiebenadering met uitdagende doelen is het vertrekpunt voor toetsing van een hoog inhoudelijk niveau.
 2. Binnen een opleidingsonderdeel worden de eindcompetenties zo goed mogelijk nagestreefd en getoetst. 
 3. Doorheen de opleiding worden alle opleidingscompetenties in meerdere opleidingsonderdelen nagestreefd en getoetst. 
 4. De keuze van de geschikte evaluatievormen is cruciaal. 
 5. Kwaliteitsvol toetsen gebeurt vanuit een gedeelde toetsvisie en verantwoordelijkheid. 
 6. Vertrouwen in de toetsdeskundigheid  van de lesgevers en opleidingen. 
 7. Transparante evaluatieprocedures en inhoudelijke verwachtingen. 
 8. Geen te strikte verhouding studiemateriaal-onderwijs en evaluatie. 
 9. Aandacht voor (tussentijdse) feedback. 
 10. Kansen en faciliteiten, maar dezelfde inhoudelijke vereisten voor alle studenten. 
 11. Sereniteit op een examen wordt bewaakt. 
 12. Alert voor fraude en onregelmatigheden. 
 13. De eigen prestaties van de studenten tellen en niet de plaats in de groep. 
 14. In een evaluatie wordt geen rekening gehouden met eerdere resultaten of prestaties. 
 15. De titularis van een opleidingsonderdeel is de eindverantwoordelijke voor de evaluatie. 
 16. Brede resolutie in cijfers. 
 17. Recht op twee examenkansen. 

Test je kennis

Meer weten? 

Laatst aangepast 30 januari 2024 10:29