Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek

Van elke opleiding wordt een expliciete reflectie en een beleid verwacht m.b.t. de manier waarop zij bijdraagt aan de realisatie van de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent. Een van deze zes doelstellingen is ‘Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek’.

De universiteitsbrede visie

De UGent wil onderwijs verstrekken dat maximaal aansluit bij de dynamiek van het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke creativiteit hangt sterk samen met het vermogen om problemen vanuit verschillende (afwijkende) perspectieven te belichten, om gekende gegevens op een nieuwe manier te organiseren, om outside the box te denken. Op die manier wil de UGent zorgen voor onderwijs dat de creatie van nieuwe kennis en inzichten faciliteert. 

Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek in een opleiding 

De opleidingscommissie is het orgaan dat het programma vormgeeft en dat ook doordachte keuzes maakt m.b.t. de manier waarop deze onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd in het programma. Deze keuzes sluiten vanzelfsprekend aan bij de specifieke context en eigenheid van de opleiding. De opleidingscommissie waakt in elk geval over de wetenschappelijke onderbouw van het programma en zorgt ervoor dat het programma aansluit bij de recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Een opleiding kan op veel verschillende manieren onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek realiseren: 

  • De jaarlijkse aanstelling van lesgevers wordt voorbereid door de opleidingscommissie. Zowel de aanvragende opleidingscommissie als de toeleverende vakgroepen hebben aandacht voor een optimale koppeling tussen de aanwezige onderzoeksexpertise en de opleidingsonderdelen.
  • Het is een goede praktijk om studenten systematisch in contact te brengen met wetenschappelijke literatuur en hen te stimuleren om die literatuur te verwerken, kritisch te bespreken enz. 
  • De opleidingscommissie kan lesgevers aanmoedigen om hun cursussen te actualiseren op basis van recente wetenschappelijke inzichten en innovatief onderzoek. Bijzondere aandacht kan daarbij uitgaan naar eigen onderzoeksresultaten. Dit genereert enthousiasme bij studenten en faciliteert de kennisoverdracht.
  • Men kan masterproefonderwerpen laten aansluiten bij lopend (doctoraats)onderzoek. Daarbij kan een format gehanteerd worden dat kan leiden tot een vorm van wetenschappelijke output.
  • In het programma leren studenten zelf onderzoek opzetten via een geïntegreerde onderzoeksleerlijn
  • De opleiding kan wetenschappelijke integriteit inbouwen/zichtbaar maken in het opleidingsprogramma van studenten om zo een attitude van wetenschappelijke integriteit bij te brengen en in stand te houden, bv. d.m.v. een leerlijn wetenschappelijke integriteit. 

Bekijk de 7 kennisclips op onderzoekstips rond wetenschappelijke integriteit om het thema te leren kennen. Hier kan je heel wat kant en klaar lesmateriaal vinden in de vorm van PowerPoints, video's en oefeningen die je kan inzetten in de opleiding.

Laatst aangepast 30 maart 2022 10:34