Motiverend lesgeven: hoe doe je dat?

Studenten motiveren tijdens je les: het blijft een uitdaging. Surf daarom verder naar de website over motiverend lesgeven. Die is ontstaan vanuit een innovatieproject in samenwerking tussen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Directie Onderwijsaangelegenheden. Op de website kan je aan de hand van een vragenlijst je eigen motiverende lesgeefstijl ontdekken. De resultaten van de vragenlijst worden verwerkt tot een eigen wiel waarmee je meer inzicht krijgt in je sterktes en eventuele verbeterpunten bij het lesgeven.  

 

 

 

Vervolgens vind je in de inspiratiegids concrete aanbevelingen om je motiverende lesgeefstijl gericht te optimaliseren. Je vindt op de website ook meer theorie om je kennis over motiveren te verruimen.  

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 2 maart 2021 10:22