Leergesprek: een werkvorm die meer uit de studenten haalt

Wil je graag meer uit de studenten halen tijdens de les? Maak gebruik van het leergesprek!  

Wat is een leergesprek? 

Een leergesprek is een gesprek waarbij je als lesgever de student(en) tot bepaalde inzichten of oplossingen voor een probleem brengt. Als lesgever stel je gestructureerde vragen en bouw je via vragen en antwoorden stapsgewijs een redenering op. Je kan het gebruiken voor de opbouw van een nieuwe theorie, maar bijvoorbeeld ook voor een klassikale bespreking van een opdracht.  

Hoe bouw je een leergesprek op? 

Activeer de voorkennis van de studenten. Dat kan je als volgt doen:  

  • Vertrek van gekende leerstof uit je opleidingsonderdeel of een voorgaand opleidingsonderdeel. 
  • Begin met algemene vragen over het onderwerp. 
  • Gebruik visuele elementen om de probleemstelling te ondersteunen. Toon bijvoorbeeld een foto, cartoon of videofragment. 

Zorg er verder voor dat het gesprek gestructureerd en stapsgewijs verloopt. Tot slot is het belangrijk dat je het gesprek duidelijk afrondt en je tot een conclusie komt. Die kan je zelf geven of nog beter: laat het een student doen.  

Welke aandachtspunten zijn er bij een leergesprek? 

Bereid het gesprek goed voor 

Zorg ervoor dat je als lesgever goed voorbereid bent. Het is belangrijk dat je een duidelijke structuur in je hoofd hebt, en dat je van tevoren een aantal vragen voor elke stap bedenkt. Een hulpmiddel daarvoor is een schema opmaken voor jezelf (dat je ook als bordschema voor je studenten kan gebruiken). Daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan welke voorkennis en eventuele denkfouten je kan verwachten bij de studenten.  

Besteed voldoende aandacht aan het managen van het gesprek 

Bouw het gesprek op door de juiste vragen te stellen. Zorg ervoor dat je specifieke, duidelijke vragen stelt en stel ook één vraag tegelijkertijd. Pik in op de antwoorden van de studenten. Geef tips wanneer studenten zich niet voldoende toespitsen op een deelonderwerp. 

Zorg er daarnaast voor dat je niet bij die ene student blijft hangen. Speel de vraag voldoende door of trek die open naar de rest van de groep. Vermijd dat je dat enkel doet als je een fout antwoord krijgt van de student.  

Laat het leergesprek best niet langer dan 20 minuten duren.  

Creëer een veilige leeromgeving 

Moedig studenten aan om hun ideeën te uiten. Reageer steeds begripvol op een antwoord en vraag naar de achterliggende redenering. Benadruk ook dat het niet erg is als studenten een fout maken. 

Meer weten?  

  • BV-databank (2013). Onderwijsleergesprek. Verkregen op 18.06.2013, https://www.bvdatabank.be/node/106
  • Expertisecentrum Hoger Onderwijs, ECHO. (2013). Vijftig Onderwijstips. Antwerpen: Garant. 
  • Kallenberg, A.J.; Van Der Grijspaarde, L.; Ter Braak, A. & Van Horzen, C.J. (2006). Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Utrecht: uitgeverij Lemma B.V. 
  • Manusereh, H. (2012). The Effect of Dialogic Teaching on Students' Critical Thinking Disposition. Social and Behavioral Sciences, n° 69, 1358-1368 
  • Svinicki, M.; McKeachie, W. (2011). McKeachie's Teaching Tips. Strategies, Research and Theory for College and University Teachers. Belmont USA: Wadsworth, Cengage Learning

Laatst aangepast 26 januari 2021 16:20