Verleg Grenzen: Internationalisering van docenten en studenten in de opleiding

De opleiding heeft een beleid rond internationalisering voor studenten en lesgevers. Ze zet daarbij concreet in op internationalisering door de hele studieloopbaan heen, op inkomende en uitgaande mobiliteit en op internationalisation@home. Zo ontwikkelt ze de internationale en interculturele competenties van haar studenten ten volle.

Wat is het? 

Een UGent-opleiding brengt een internationaal perspectief binnen voor haar studenten en haar lesgevers. Een opleidingscommissie werkt daarom een onderwijsbeleid rond internationalisering uit dat aansluit bij de instellingsbrede en eventueel facultaire visie op internationalisering, en bij de eigenheid van de opleiding. De opleidingscommissie maakt doordachte keuzes over welke internationale en interculturele competenties haar studenten moeten bereiken en maakt dat ze die kunnen verwerven door een internationale dimensie door de hele studieloopbaan heen in te bedden. De internationale en interculturele ervaringen van het lesgeversteam worden daarbij zo breed mogelijk ingezet, versterkt door de docentenmobiliteit van haar lesgevers (gastlessen in het buitenland) en aangevuld met gastlessen van inkomende buitenlandse lesgevers. 

Een internationale dimensie in het opleidingsprogramma uitbouwen gebeurt door diverse internationale en interculturele leerkansen logisch op te bouwen volgens het stepping stone-principe. Internationalisering wordt dus breder gezien dan enkel uitgaande studentenmobiliteit. Laagdrempelige internationalisation@home-initiatieven vormen een essentieel onderdeel van het programma zodat álle studenten internationale en interculturele competenties kunnen verwerven. Uitgaande studentenmobiliteit, gaande van kortdurende mobiliteit zoals blended intensive programmes tot langdurige uitwisselingen in het kader van studie, stage of (masterproef)onderzoek, wordt gefaciliteerd door windows of opportunity te voorzien in het opleidingsprogramma. Mogelijk kan een opleiding ook inzetten op gezamenlijk ingerichte opleidingen en overeenkomsten voor dubbele of gezamenlijke diplomering. De opleiding heeft de verantwoordelijkheid om de samenwerking met internationale partnerinstellingen in functie van de internationale dimensie in het programma te realiseren en te onderhouden.  

Waarom? 

Binnen een dynamische onderwijscontext vormen de zes strategische onderwijsdoelstellingen een belangrijke leidraad voor keuzes binnen het onderwijsbeleidsdomein, nu en in de toekomst. De UGent toetst haar onderwijs(ambities) er voortdurend kritisch aan af. Zo blijft haar onderwijs steeds ‘state of the art’.  

Van elke opleiding wordt een expliciete reflectie en een beleid verwacht met betrekking tot de manier waarop zij bijdraagt aan de realisatie van de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent. Een van die zes doelstellingen is ‘Verleg grenzen’, wat zich onder meer vertaalt in het bieden van internationale leerervaringen aan alle studenten in hun opleiding. 

Internationale ervaringen bieden zowel studenten als lesgevers de kans om zich internationale en interculturele competenties eigen te maken, die nodig zijn in een gemondialiseerde en diverse samenleving en arbeidsmarkt. Een internationale dimensie verrijkt niet alleen de onderwijskwaliteit, maar verhoogt ook de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de opleiding voor diverse stakeholders. 

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 8 juli 2024 16:58