Hoe organiseer je de talige en interculturele voorbereiding van studenten op een stage in het buitenland?

Een goed voorbereid stagestudent is er twee waard. Deze onderwijstip besteedt aandacht aan de talige en interculturele voorbereidingsmogelijkheden op een stage in het buitenland.

Hoe bereid je studenten talig voor op een stage in het buitenland?

  • Bij een stage in een anderstalige werkomgeving is een degelijke taalvoorbereiding belangrijk. Studenten hebben nu eenmaal een bepaald taalniveau nodig om vlot te functioneren op de werkvloer. Gewoonlijk wordt in samenspraak met de stageplaats het vereiste taalniveau bepaald en afgetoetst in functie van het takenpakket van de stagiair. Het vereiste taalniveau kan voor stages in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld: de gezondheidszorg of educatieve opleidingen) belangrijker zijn dan voor andere, ook afhankelijk van het individuele takenpakket.
  • Studenten met een buitenlandse stage moeten de vreemde taal opfrissen en zich het nodige anderstalige vakjargon vooraf eigen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld een taalcursus volgen aan het UCT tegen sterk gereduceerd tarief. Studenten die met een Erasmus+ beurs op buitenlandse stage vertrekken, worden uitgenodigd om via de tool OLS een taaltest doen en kunnen via dat systeem zelfs een gratis taalcursus volgen.

Hoe bereid je studenten intercultureel voor op een stage in het buitenland?

Om succesvol(ler) te functioneren in de internationale/interculturele (werk)omgeving, verdient ook de interculturele voorbereiding de nodige aandacht in het voorbereidingstraject van de stage. Anders dan bij studieverblijven kunnen stagiairs vaak niet terugvallen op faciliteiten en ontmoetingsmogelijkheden die gastuniversiteiten aanbieden aan uitwisselingsstudenten. Het is dan ook voor stagiairs een grotere uitdaging om hun weg te vinden in een interculturele en internationale werk- en leefomgeving.

  • De UGent biedt interculturele voorbereidingsmomenten voor een buitenlandverblijf aan, in het bijzonder buiten de Erasmuszone.
  • Moedig studenten ook aan zich bij de stageplaats te informeren over de arbeidscultuur en zich in te lezen over het gastland, de regio, de beroepssector, …

Laatst aangepast 1 april 2021 13:24