Kennisclips: waarvoor en hoe inzetten?

Een kennisclip is een korte video waarin je één specifiek onderwerp, begrip of basisprincipe bondig uitlegt. Ontdek hier waarvoor je ze allemaal kan inzetten en hoe je dit didactisch aanpakt. 

Waarvoor inzetten?

Herhaling van of nieuwe leerinhouden

 • Activeren van de voorkennis
 • verminderen van verschillen in voorkennis tussen de studenten, 
 • ondersteuning bij moeilijkere onderwerpen: de kans geven om dit op eigen tempo te bestuderen. (bijv. veelgemaakte fouten op het examen vorig jaar, op basis van een poll op het einde van de les), 
 • Toelichting van een basisconcept of theorie
  leg als het ware een soort bibliotheek aan van basiskennis, bijvoorbeeld:
  • een reeks over alle soorten variabelen binnen de statistiek
  • een reeks over de betekenis van het constructivisme binnen onderwijs
  • een reeks over de Lewistheorie met alle criteria voor een stabiele elektronenstructuur

 

Demonstreren

 • Illustreren van een proces of stappenplan dat studenten moeten doorlopen, 
 • toelichten van de oplossing van een probleem of oefening, 
 • demonstreren van praktische vaardigheden. 
 • Ter voorbereiding van een practicum.

 

Feedback

 • Beantwoorden van vaak voorkomende vragen
 • Bespreken van veel voorkomende fouten

Tips & tricks

Kenmerken

 • Een goede kennisclip is kort en krachtig. De focus ligt op één bepaald onderwerp waardoor studenten precies weten waarover het gaat. Het stimuleert daardoor ook diepgaande verwerking. 
 • Kennisclips krijgen een echte meerwaarde als je ze verrijkt door er korte stukken tekst, aanvullende literatuur, een discussieopdracht, een forumbijdrage, afsluitende quizvragen… aan te koppelen en ze te integreren in een Ufora-leerpad.  
 • Maak je video interactief. Studenten gaan actiever om met de inhoud als ze vragen moeten beantwoorden of interactieve elementen kunnen aanklikken. Probeer ook om de meerkeuzevragen te beperken en te opteren voor invulvragen, omdat studenten veel aandachtiger naar de video moeten kijken wanneer ze zelf het antwoord moeten invoeren. Gebruik hiervoor H5P of Panopto
 • Geef context mee aan de video: wat is het doel van deze video, waar positioneert de video zich in de leerstof. 
 • De aandacht van een kijker verslapt al na zes minuten. Vanaf negen minuten gaat het echt helemaal bergaf. Beperk je kennisclip idealiter dus tot maximum negen minuten. Beter twee korte kennisclipjes dan een lange. 
 • Zorg ervoor dat het cameraperspectief vanuit de eerste persoon vertrekt bij een demo waarbij je een bepaalde handeling uitvoert, zodat het lijkt alsof de student door de ogen van de lesgever kijkt. Een linkerhand op het scherm is dan ook de linkerhand van de kijker. 
 • De kwaliteit van het beeld is minder belangrijk dan de kwaliteit van de audio. Je kan een video met mindere beeldkwaliteit meestal nog wel volgen, maar een video zonder goede audio is vaak onbruikbaar. Gebruik dus een goede microfoon en vermijd of beperk achtergrondlawaai. 
 • Vat de kernboodschap op het einde van je video nog even samen 

 

Geef controle aan de student

 • Dankzij Panopto kan je je kennisclip opdelen in hoofdstukken (al dan niet automatisch).
 • Studenten onthouden informatie van een kennisclip ook als ze die op anderhalve snelheid (x1,5) of zelfs dubbele snelheid (x2) afspelen.
 • Ondertiteling kan zinvol zijn in specifieke gevallen (bv. vreemde taal, studenten met specifieke noden,…) maar is vaak niet noodzakelijk. In Panopto kan de student zelf de ondertiteling in- of uitschakelen (wanneer er ondertitels voorzien zijn door de lesgever). 

 

Let op met cognitieve overload op het scherm

 • Combinatie audio/video/tekst: vermijd te veel tekst op het scherm tijdens je video
 • Geen achtergrondmuziek of complexe achtergrond bij je video
 • Jezelf in beeld brengen is vaak overbodig, tenzij dat relevant is voor de student (bv. uitspraak, mimiek, houding, handeling uitvoeren, verbinding maken met de studenten tijdens een introductie,…) 

 

Stemgebruik

 • Informeel taalgebruik: dit spreekt de student meer aan dan heel plechtig of formeel taalgebruik.
 • Leg enthousiasme in je spreken.
 • Maak het persoonlijk: gebruik ‘ik’ en ‘jij’ in je video. De student voelt zich veel meer aangesproken.
 • Let op het spreektempo: het ideale tempo ligt tussen de 185 en 254 woorden per minuut.

 

Maak gebruik van oude lesopnames

 • Knip een relevant deel uit de lesopname en vul ze aan met verwerkingsopdracht. Dit is een laagdrempelige manier om met kennisclips te experimenteren. Slaat het gebruik van kennisclips aan? Maak de kennisclip opnieuw met betere audio en beeldmaterialen.

Welke video formats bestaan er?

Aan de slag

technische handleidingen

 

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 14 maart 2023 13:39