Centrale alumnibevragingen aan de UGent

Alumnibevragingen aan UGent zijn niet nieuw: centrale alumnibevragingen werden in het verleden al uitgevoerd. Omwille van o.a. een te lage participatiegraad werden die bevragingen na een tijd stilgelegd. In de tussentijdse periode organiseerden faculteiten en opleidingen bevragingen in eigen beheer. Nieuwe centrale alumnibevragingen zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2021. 

Centrale coördinatie: waarom? 

De laatste jaren is er vanuit verschillende faculteiten een toenemende vraag naar nieuwe centraal georganiseerde alumnibevragingen. De vereisten van het huidige kwaliteitszorgsysteem en de feedback na de Instellingsreview (2016) leggen een grote nadruk op het belang van (externe) stakeholderwerking. Ook uit de internationale rankings blijkt dat er nood is aan informatie over alumni en (hun) employability. 

Een centrale, gecoördineerde aanpak heeft heel wat inhoudelijke en praktisch-logistieke voordelen: er is samenwerking mogelijk in alle fasen van het surveyproces (opzet, afname, verwerking), opleidingen en faculteiten kunnen zichzelf onderling vergelijken doordat met eenzelfde vragenset wordt gewerkt, en de resultaten kunnen samen worden verwerkt (één dataset). Aangezien opleidingen vanuit hun sterk verschillende context vaak zeer uiteenlopende vragen hebben t.a.v. hun alumni, werd niettemin ook beslist om in de vragenlijst voldoende ruimte te laten voor zowel een generiek gedeelte alsook voor faculteits- of opleidingsspecifieke vragen.  

Start en frequentie

Op 23 april 2020 gaf de Onderwijsraad groen licht voor een (hernieuwde) centraal gecoördineerde alumnibevraging met focus op onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg aan de UGent. Die zal voor het eerst plaatsvinden in het voorjaar van 2021. Vanaf dan is het de bedoeling om driejaarlijks universiteitsbreed af te nemen bij de drie meest recent afgestudeerde cohorten, en zesjaarlijks bij langer afgestudeerde alumni. 

Rapportering

De rapportering over de alumnibevraging zal in de toekomst gebeuren via UGI-Onderwijsbeleid, waarbij een rechtstreekse link/integratie van de rapporten in de onderwijsmonitors van het centrale onderwijsbeleid, faculteiten en opleidingen zal worden voorzien.

Laatst aangepast 13 januari 2021 10:45