Apollo 8 - Project 3: Futureproof UGent-opleidingen

Wat houdt het project futureproof UGent-opleidingen in?

We staan op een kantelpunt voor de transformatie van het hoger onderwijs, ingegeven vanuit economische, sociale, ecologische en maatschappelijke noden. Daarbij zorgt de Covid-19 pandemie voor een versnelling van de digitalisering en voor extra innovatie-opportuniteiten. De UGent wil met dit project haar opleidingsaanbod vernieuwen en 'futureproof' maken, aan de hand van criteria uit diverse Europese beleidsagenda's:

  

De UGent wil inzetten op een futureproof en wendbaar opleidingsaanbod. De komende vijf jaar zal ze haar opleidingen toetsen aan die toekomstbestendigheid op basis van vijf futureproof criteria: 

  • T-shaped professional: biedt de opleiding een weloverwogen balans tussen het verwerven van de nog steeds zeer belangrijke, disciplinespecifieke competenties én tegelijk de aan belang winnende generieke competenties?
  • Inter-/multi-/transdisciplinaire invulling van het curriculum: gaan studenten uit verschillende disciplines voldoende met elkaar in interactie tijdens de opleiding?
  • ‘Stepping stone-principe’: is dit systematisch geïntegreerd voor het verwerven van internationale en interculturele competenties?
  • Inbedding in de maatschappij: beantwoordt de opleiding aan toekomstige maatschappelijke noden, gebaseerd op/gebruik makend van ‘real-life challenges'? Biedt ze studenten daarnaast mogelijkheden tot maatschappelijk engagement en stages?
  • Centrale positie van de student: Biedt de opleiding flexibele leerkansen en leerwegen zodat studenten hun opleiding competentiegericht kunnen personaliseren? Is er aandacht voor zelfsturing en begeleiding van de student?

  

Het European Universities initiatief ENLIGHT, waarvan de UGent deel uitmaakt, zal ondersteunend werken om deze algemene Europese principes te implementeren en af te toetsen.

  

UGent zal binnen Apollo8 - project 3 via centrale, facultaire en opleidingsinitiatieven werken aan futureproof onderwijs. Kom er hieronder meer over te weten! 

Initiatieven op centraal niveau

  • Werken aan een visie en methodieken voor de ondersteuning van het inbedden van de vijf UGent futureproof criteria in de UGent opleidingen op basis van innovatie in leerresultaten, programma en toetsing. 
  • Uitwerken van initiatieven voor professionalisering van opleidingen en lesgevers bij het implementeren van futureproof onderwijs en voorzien in hands-on begeleiding van opleidingen en lesgevers bij het implementeren van futureproof onderwijs
  • Begeleiden van de implementatie, monitoring en evaluatie van deze futureproof curricula in 20 geselecteerde en over de faculteiten gediversifieerde pilootopleidingen.

Het ontwikkelen van de visie en methodieken loopt parallel met de trajecten in de faculteiten. We streven hier dus naar een co-creatietraject tussen de faculteiten, opleidingen en centrale medewerkers bij de ontwikkeling. 

  

Contactpersonen: Sabine Lamote, Evi Van Mol en Thibault Hoogstoel

 

 

Laatst aangepast 27 september 2023 14:16