Onderwijstraject voor professoren

Ben je nieuw aangesteld als professor en wil je meer weten over lesgeven aan UGent? In het onderwijstraject voor professoren kom je alles te weten over de UGent-basics van opleidingsonderdelen vormgeven, (online) lesgeven en evalueren en hoe dit alles kadert in het ruimere geheel van de opleiding, faculteit en universiteit en ruimere maatschappij. Bovendien bouw je doorheen het traject een netwerk uit samen met andere professoren.

Voor wie is deze trainingsreeks bedoeld? 

Het onderwijstraject voor professoren is bedoeld voor nieuw aangestelde professoren. Professoren kunnen aan dit traject tot 2 jaar na aanstelling deelnemen. Ook nieuw-aangestelde professoren die eerder de Basisdocententraining volgden (als bv. doctor-assistent) zijn van harte welkom, al zullen bepaalde onderdelen samenvallen maar daar beslissen deelnemers zelf of ze aan die onderdelen nog wensen deel te nemen of niet. 

Wat houdt deze trainingsreeks in? 

De trainingsreeks bestaat uit een mix van online en on campus groepsbijeenkomsten, aangevuld met enkele opdrachten je zelfstandig of in duo’s uitwerkt. 

De reeks is ingedeeld in verschillende modules:

  • Module 0: Alles over het traject. 

Deze module stelt de “lesgevers” van het traject voor, schets de opbouw van het traject, bevraagt de verwachtingen van deelnemers naar het traject toe en deelnemers leren elkaar kennen.

  • Module 1: Opleidingsonderdelen vormgeven

Deze module helpt lesgevers op weg bij het vormgeven van hun opleidingsonderdeel: Hoe begin je daar aan? Met welke onderwijscomponenten houd je als UGent-lesgever best rekening als je je opleidingsonderdeel ontwerpt en verzorgt? Welke elementen zorgen voor een opleidingsonderdeel dat goed in elkaar zit en dat leidt tot een krachtige leeromgeving voor studenten?

  • Module 2:  (Online) lesgeven 

Module 2 raakt aan de essentie van lesgeven, nl. voor een groep van studenten staan en hierbij de aandacht van studenten houden, hen activeren en voldoende interactie creëren. Deze module reikt je alle tip& trics aan om van elke les een toples te maken.

  • Module 3: Evalueren en feedback

Evalueren aan UGent gebeurt valide, betrouwbaar en transparant: wat houdt dit precies in en hoe doe je dit? Wat zijn concrete do’s & don’ts in de evaluatiepraktijk aan UGent? Hoe kan je evaluaties inzetten als motor voor leren (ipv enkel al bewijs voor leren) en hoe zorg je voor effectieve en efficiënte feedback? 

  • Module 4: Lesgever binnen een ruimer geheel van de opleiding, faculteit, universiteit en ruimere maatschappij

Als lesgever maak je deel uit van een groter geheel. Deze module maakt je wegwijs in de ruimere context waarin je werkt als lesgever. Zo zijn je opleidingsonderdelen onderdeel van een opleiding of opleidingen. De universiteit en ook de faculteiten hebben een bepaald onderwijsbeleid met eigen accenten. En er zijn ook een aantal regels en afspraken die relevant zijn voor lesgevers uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

  • Afsluitmoment

Doorheen het traject is veel ruimte voor je eigen onderwijspraktijk, je eigen reflecties hierop en bovenal uitwisseling met medelesgevers waardoor elke groep deelnemers een community van lesgevers vormt.

 

Hoeveel kost deze trainingsreeks? 

Deelname aan de trainingsreeks is gratis voor nieuw aangestelde professoren (tot 2 jaar na aanstelling). Als je niet komt opdagen zonder tijdige annulatie (uiterlijk 5 dagen voor de start van de training of bij onvoldoende aanwezigheid), wordt er een onkostenvergoeding in rekening gebracht. Bekijk hier de no show policy van de UGent.

 

Meer weten over ruimere aanbod?

Surf naar het overzicht van alle trainingen voor lesgevers.  

Laatst aangepast 24 september 2020 11:00