Transparantie en communicatie in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Transparantie en communicatie' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Geef hier in algemene bewoordingen aan:

  • welke doelgroepen de faculteit met haar communicatie wil bereiken;
  • waarover de faculteit wil communiceren en waarom (en evt. welke afspraken hierover met de opleidingen zijn gemaakt);

Do

  • geef hier aan welke concrete initiatieven genomen worden en welke communicatiekanalen daartoe worden gebruikt;
  • hoe verzekert de faculteit dat de communicatie efficiënt en transparant is, en is afgestemd op de doelgroep?

Laatst aangepast 17 juni 2020 15:34