Rechten en Criminologie: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Beter academisch taalgebruik: ondersteuning bij de start van een nieuw vak Academisch Schrijven

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject maakt deel uit van een groter innoverend initiatief dat iets wil doen aan de gebrekkige schrijfvaardigheden van eerstejaars bachelorstudenten Rechten. Vanaf academiejaar 2020-2021 introduceert deze opleiding een nieuw opleidingsonderdeel Academisch Schrijven waarin, naast loutere informatieverstrekking over correct taalgebruik, ongeveer 650 studenten verschillende schrijfopdrachten (probleemstelling en synthese) krijgen die in kleine groepen (max. 10 personen) worden besproken.

Contact

prof. dr. Jan Verplaetse

Street Law

Doel

Street Law is een concept waarbij universiteitsstudenten workshops geven over het recht aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De onderwerpen hebben betrekking op kwesties waarmee de scholieren in het dagelijks leven te maken krijgen (bijvoorbeeld: verkiezingen, sociale media en privacy, sexting, de rechten van transmigranten, genderdiversiteit, consumentenbescherming, de rechtspositie van jongeren in de verschillende levensdomeinen, enz.). De studenten kiezen, in samenspraak met de lesgever, middelbare school en scholieren, de onderwerpen van de workshops.

Contact

dr. Pieter Cannoot
prof. dr. Wendy De Bondt
prof. dr. Ellen Desmet
prof. dr. Eva Lievens
prof. dr. Toon Moonen

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Cannabis sativa: proces van een plant (theatervoorstelling)

Doel

Dit project wil theater als werkvorm binnenbrengen: een maatschappelijk probleem dat criminologisch en juridisch relevant is wordt via een theatervoorstelling in de colleges binnengebracht. Het voorstel is een theatertekst rond cannabis. Vooraf zou aan de hand van videomontage ingegaan worden op de problematiek , en na de theatervoorstelling volgt een discussie met de studenten waarin die ook een oordeel moeten vellen over de argumentatie die uitgebouwd wordt in het theaterstuk bijvoorbeeld via stembakjes. 

Contact

prof. dr. Gert Vermeulen
prof. dr. Tom Decorte 
de heer Herman Wolf

De Plusstudent: het bevorderen van sociale en academische integratie

Doel

De bedoeling van dit project is het bevorderen van sociale en academische integratie van de student. Uit literatuur blijkt dat dat ook positief effect heeft op slaagkansen van studenten en op hun welzijn. De bedoeling is ook dat na het einde van de projectduur het project verder ingebed wordt in de werking van het monitoraat. De Plusstudent zien de projectaanvragers als een soort ‘statuut’ dat toegekend kan worden aan studenten die vrijwillig engagementen opnemen die andere studenten en/of de faculteit ten goede komen. Deze engagementen kunnen velerlei zijn, maar onderscheiden zich van activiteiten waarvoor studenten kunnen betaald worden (bijvoorbeeld het werken in de bibliotheek als jobstudent). 

Contact

prof. dr. Sabien Lust

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

IBM-KWALMET: ontwikkelen en ontwerpen van een online blended learning-leeromgeving omtrent kwalitatieve onderzoeksmethoden en onderzoekstechnieken voor studenten en (doctoraats)onderzoekers in de Rechten en Criminologie, op basis van interfacultaire, interuniversitaire en internationale expertise

Doel

Er bestaat al een handboek over kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Het onderwijsinnovatieproject streeft ernaar een online leerplatform aan te bieden, dat aan de bestaande lespraktijken (hoorcolleges en leermateriaal) een volwaardige blended module toevoegt. Die moet leiden tot een verhoogde betrokkenheid én leerwinst van de studenten, enerzijds tijdens de fase van het verwerven van kennis en vaardigheden (activerend leren), en anderzijds tijdens de fase van toetsen en evalueren van opgedane kennis en vaardigheden. Het doel is om een leerpad te ontwikkelen binnen het domein met individuele feedbacksystemen voor studenten. Er wordt een systeem van learning analytics voorzien dat de lesgevers toelaat de studenten op maat op te volgen en te activeren. Er is een inhoudelijke samenwerking met de zusteropleidingen criminologie in Vlaanderen en Nederland.

Contact

prof. dr. Tom Decorte
prof. dr. Damián Zaitch

Laatst aangepast 13 juli 2020 21:26