Politieke en Sociale Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Blended learning in 1Ba en 2Ba: uitbreiding en consolidering.

Doel

In dit project wil men de ‘blended learning’ aanpak in de lagere jaren (1Ba en 2Ba) van de opleidingen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verbreden en de kwaliteit van het aangeboden onderwijs versterken. Door de coronacrisis werd in de loop van 2020 voor enkele inleidende vakken reeds een omslag gemaakt naar een ‘blended’ aanpak. In dit project wordt gewerkt aan de systematisering van een inhoudelijk en pedagogisch verantwoorde ‘blended’ aanpak. Deze aanpak wordt onderbouwd met de basisprincipes van activerend onderwijs, zoals (1) het verhogen van de betrokkenheid van de studenten, (2) duurzaamheid en efficiëntie, (3) studeerbaarheid en (4) studierendement.

Contact

Prof. dr. Patrick Vyncke

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Curriculumontwikkeling voor interculturele en internationale competenties

Doel

Dit project beoogt de interculturele en internationale competenties (ICC’s) van de opleidingen van de Faculteit FPSW beter af te lijnen, te identificeren, te versterken en te evalueren.

Contact

prof. dr. Patrick Vyncke 
prof. dr. Peter Stevens

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Community Service Learning: uitdieping en disseminatie

Doel

Community Service Learning (CSL) is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij een student academische leerinhouden koppelt aan praktijkervaring via het opnemen van een maatschappelijk engagement. Dit project beoogt de ontstane en al bestaande dynamieken rond Community Service Learning-onderwijs binnen de faculteit te versterken door (1) het voeren van onderzoek (2) disseminatie op (inter)nationale fora (3) een faculteitsbrede uitrol en (4) een ontmoetingsdag tussen medewerkers, (oud-)studenten, maatschappelijke partnerorganisaties en academici.

De bereikte resultaten van het onderzoek leidden tot een interne zelf-evaluatie van CSL en een lichte ‘fine tuning’ waar dit nodig was. De disseminatie-activiteiten (presentaties op de conferentie en organisatie van het ontmoetingsmoment) droegen bij tot het versterken van het maatschappelijke profiel van de UGent en van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen binnen het landschap van het Europese en Vlaamse Hoger Onderwijs.

Contact

prof. dr. Patrick Vyncke

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Blended learning: verdere uitrol en optimalisatie, m.i.v. een focus op competentiebewustzijn

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject bestaat uit twee luiken. In het eerste luik ligt de focus op de verdere uitrol van bestaande ‘blended learning’-onderwijstoepassingen binnen de faculteit. Daaraan wordt een tweede projectluik gekoppeld: deze blended aanpak ook gericht toepassen op vlak van competentiebewustzijn en de verdere oriëntatie op het werkveld. Door middel van een e-platform willen de projectaanvragers (1) reflectie stimuleren bij de student; (2) het professionele blikveld van de student verruimen; en (3) het zelfvertrouwen bij de student verhogen.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos

Laatst aangepast 31 augustus 2021 17:15