Politieke en Sociale Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Curriculumontwikkeling voor interculturele en internationale competenties

Doel

Dit project beoogt de interculturele en internationale competenties (ICC’s) van de opleidingen van de Faculteit FPSW beter af te lijnen, te identificeren, te versterken en te evalueren.

Contact

prof. dr. Patrick Vyncke 
prof. dr. Peter Stevens

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Community Service Learning: uitdieping en disseminatie

Doel

Community Service Learning (CSL) is een ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij een student academische leerinhouden koppelt aan praktijkervaring via het opnemen van een maatschappelijk engagement. Dit project beoogt de ontstane en al bestaande dynamieken rond Community Service Learning-onderwijs binnen de faculteit te versterken door (1) het voeren van onderzoek (2) disseminatie  op (inter)nationale fora (3) een faculteitsbrede uitrol en (4) een ontmoetingsdag tussen medewerkers, (oud-)studenten, maatschappelijke partnerorganisaties en academici. 

Contact

prof. dr. Patrick Vyncke

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Blended learning: verdere uitrol en optimalisatie, m.i.v. een focus op competentiebewustzijn

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject bestaat uit twee luiken. In het eerste luik ligt de focus op de verdere uitrol van bestaande ‘blended learning’-onderwijstoepassingen binnen de faculteit. Daaraan wordt een tweede projectluik gekoppeld: deze blended aanpak ook gericht toepassen op vlak van competentiebewustzijn en de verdere oriëntatie op het werkveld. Door middel van een e-platform willen de projectaanvragers (1) reflectie stimuleren bij de student; (2) het professionele blikveld van de student verruimen; en (3) het zelfvertrouwen bij de student verhogen.

Contact

prof. dr. Hendrik Vos

Laatst aangepast 13 juli 2020 21:10