Oude examens: wat doe je ermee?

Je moet examenexemplaren tot één jaar na het einde van het academiejaar bewaren. Nadien mag je ze vernietigen. Gooi ze echter niet zomaar bij het oud papier, want dan komen ze vaak in onbeveiligde containers terecht. Zo geraken ze verspreid en komt de privacy van de studenten die het examen hebben ingevuld in gevaar. 

Meer weten? 

  • Neem contact op met de Facultaire Studentenadministratie (FSA). Die verwijzen je door naar de juiste gespecialiseerde firma of naar de Directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB) of: een van beide zal je oude examenexemplaren ophalen. 
  • Lees het Onderwijs- en Examenreglement (OER), Deel XI: Bewaarstrategie documenten. 

Laatst aangepast 15 juni 2020 19:25