Noteren tijdens de les: hoe stimuleer je dat?

Noteren tijdens de les bevordert diepgaand leren. Zowel het proces (het noteren zelf) als het product (de kwaliteit van de notities) zijn daarbij belangrijk. Met deze onderwijstip krijg je studenten aan het noteren.  

Help studenten goed te noteren 

Als de kwaliteit van de notities van de studenten goed is, is het leereffect groter. Zorg daarom dat studenten zeker de hoofdpunten uit de les afleiden en niet enkel letterlijk noteren wat je zegt.  

Dat doe je met kleine ingrepen: 

 • Duid aan wat belangrijk is. 
 • Gebruik het bord bij elementen die de studenten zeker moeten noteren. 
 • "Ik geef jullie eventjes de tijd om dit zeker goed te noteren." 

Verwijs eventueel door naar de notitiewijzer op de taaladviessite van de UGent. 

Zorg tijdens de presentatie voor een duidelijke structuur 

Volledig uitgeschreven slides zijn niet noodzakelijk. Zorg er vooral voor dat studenten een duidelijk zicht hebben op de structuur. Kies bijvoorbeeld voor skeletals: slides waarop enkel de structuur van de les staat. Doordat de studenten een duidelijk zicht hebben op de structuur, kunnen ze die later sneller oproepen en onthouden ze ook de details beter. Een andere (minder academische) mogelijkheid is gedetailleerde slides voorzien waarin je de kernwoorden weglaat. 

Zorg dat studenten achteraf hun notities doorlezen 

De notities achteraf herlezen, verbetert de prestaties. Geef de studenten bijvoorbeeld een opdracht waarbij ze hun notities opnieuw moeten doornemen om tot een goede oplossing te komen. 

Zorg voor pauzes 

Door regelmatig een pauze te voorzien, zorg je ervoor dat alle studenten kunnen bijbenen en notities kunnen maken. Dat hoeft geen pauze te zijn waarbij je de les echt onderbreekt. Een moment in de les waarop je bijvoorbeeld de kern herhaalt, een anekdote vertelt, of een afbeelding of figuur toont,... helpt ook al. 

Meer weten?  

 • Lees de bronnen waarop deze onderwijstip is gebaseerd: 
  • Carrier, C.A. (1983) Notetaking Research. Implications for the Classroom. Minneapolis. Journal of Instructional Development, 6 (3), 19-26 
  • Kiewra, K.A. (1987), Notetaking and Review: The Research and its implications. Utah, Instructional Science, 16, 233-249 
  • Titsworth, B.S., Kiewra, K.A. (2004), Spoken organizational lecture cues and student notetaking as facilitators of student learning. Science Direct, 29, 447-461 
  • Neef, N.A., McCord, B.E., Ferreri, S.J. (2006), Effects of guided notes versus completed notes during lectures on college students’ quiz performance. Journal of Applied Behaviour Analysis, 39, 123-130 
  • Larson, R.B. (2009), Enhancing the recall of presented material. Computer & Education, 53, 1278-1284 
 • Neem de notitiewijzer voor studenten op de taaladviessite van de UGent door. 

Laatst aangepast 8 juli 2020 12:30