Motiverend (blended) lesgeven (training)

Voor wie is de training bedoeld? 

De training ‘Motiverend (blended) lesgeven’ staat open voor alle UGent-personeel met een onderwijsopdracht. 

Wat houdt de training in? 

De motivatie waarmee studenten naar de les komen heeft een grote impact op het leren, presenteren en welbevinden van de student. Met de training ‘Motiverend lesgeven’ krijg je meer inzicht in verschillende motivatietypes, het ABC van motivatie en jouw eigen (de)motiverende lesgeefstijl. Naast theoretische achtergrond over motivatie en motiverende lesgeefstijlen, reikt de trainer je ook praktische tips en inspirerende voorbeelden aan voor on campus en online of blended onderwijs.

De training bestaat uit een online leerpad (met zelftest die jouw motiverende lesgeefstijl bepaalt en gericht verbetersuggesties doet) en een online intervisiemoment waarop deelnemers in kleine groepen ervaringen en tips aan elkaar uitwisselen onder begeleiding van een deskundige motiverend lesgeven.

De training wordt verzorgd door Impetus, spin-off van Universiteit Gent die een brug slaat tussen onderzoek en praktijk op vlak van motiverend lesgeven en leiderschap.

Hoeveel kost de training? 

Deelname aan de sessie is gratis voor de vermelde personeelscategorieën. Als je niet komt opdagen zonder tijdige annulatie (uiterlijk 5 dagen voor de start van de training), wordt er een onkostenvergoeding in rekening gebracht. Bekijk hier de no-showpolicy van de UGent.

Meer weten? 

Surf naar het overzicht van de geplande sessies voor de trainingen

Laatst aangepast 15 september 2020 11:23