Ingenieurswetenschappen en Architectuur: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Testen van nieuwe mechatronische platformen voor zelfontdekkende onderwijsvormen 

Doel

Het ball and beam platform en de ball balancing table worden aangevraagd om een onderzoek op te starten naar de didactische inzetbaarheid van die twee didactische testplatformen voor de nieuwe vakken toegepaste elektronica en Rapid Controller Prototyping die volgend jaar van start gaan. Het ball and beam platform laat toe om op een veilige manier de gewenste positie van een metalen bal te regelen via een zelf te programmeren ingebed systeem. De programmatie kan flexibel gebeuren vanuit Arduino, Matlab, Simulink of Python en diverse andere open source-programmeertalen.

Contact

Wesley Cottegnie
Bart Vanwalleghem
Georgios Roumeliotis

DOBOT classroom

Doel

Het DOBOT classroom pack wordt aangevraagd voor het nieuwe opleidingsonderdeel Servosystemen en robotica. Dat pakket is gericht op onderwijs en omvat vijf multifunctionele desktop robotarmen, drie transportbanden, één lineaire rail en training plus service. De DOBOT-robotarm kan gestuurd worden via ROS, PLC, Microcontroller, Arduino, enz. Er is ondersteuning voor meer dan twintig programmeertalen. Hierdoor kunnen de studenten verschillende systemen en talen in de praktijk uittesten en de voor- en nadelen proefondervindelijk afwegen.

Contact

prof. dr. Guillaume Crevecoeur
Nele De Geeter

Gepersonaliseerde productie via gerobotiseerde gereedschapskoppen

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject wil de hernieuwde opleiding Industrieel Ontwerpen (IO) en de nieuwe opleiding Machine- en Productieautomatisering (MPA) dichter bij elkaar brengen. Door gedeelde labopstellingen en gemeenschappelijk lesmateriaal kan een win-winsituatie creëren waar studenten van beide opleidingen kennis verwerven over de technologieën en methodes voor gerobotiseerd produceren en assembleren, gekoppeld aan de nieuwe industriële trends van industrie 4.0 en mass customisation en personalisation.

Contact

prof. dr. Johannes Cottyn

 

D.O.E.-week: activerende projectweek rond duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek voor ingenieurs

Doel

Binnen het opleidingsonderdeel Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek wordt een activiteitenweek georganiseerd waarin de studenten uit de eerste bachelor burgerlijk ingenieur intensief bezig zijn met maatschappelijk relevante onderwerpen. Ze zullen die concreet toepassen op het ingenieursproject dat ze tijdens het eerste semester (technisch) hebben uitgewerkt. Het opleidingsonderdeel omvat enkele voorbereidende hoorcolleges, maar het zwaartepunt van de activiteiten is de D.O.E-week, waarin alternatieve onderwijsvormen de studenten voluit activeren en die de start betekent van de projectlijn en de leerlijnen rond communicatie, duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek die de ruggengraat van de opleiding burgerlijk ingenieur vormen.

Contact

prof. dr. Filip Beunis 
prof. dr. Bart Dhoedt

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Virtuele learning factory voor flexibele robot applicaties

Doel

Dit project beoogt de virtuele ondersteuning van het ontwerp en de aansturing van flexibele robotapplicaties. Daarvoor wordt de basis voor een opgebouwd op de campus Kortrijk. Dit project behelst een initiële investering in tijd en middelen om die virtual learning factory uit te werken en uit te testen. Nadien kan het project blijvend ingezet worden in het opleidingstraject.

Contact

prof. dr. Johannes Cottyn

Acti-Lab: naar meer ACTIverend praktisch chemie-onderwijs

Doel

Dit ACTI-Lab project vraagt financiering aan voor de LabBuddy-tool zodat die kan worden uitgetest en geëvalueerd. LabBuddy is een online e-learningtool die speciaal ontwikkeld is om het laboratoriumonderwijs binnen het chemie-onderwijs te verbeteren en steunt op het didactisch onderwijsmodel van Biggs. De tool zal in detail onderzocht en geëvalueerd worden met drie testcases.

Contact

prof. dr. An Verberckmoes

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Serious game: de duurzame haven

Doel

De onderwijscommissie Bouwkunde wil meer duurzaamheid in het curriculum inbrengen via een serious game. Een dergelijk bordspel is heel geschikt om te laten zien welke dilemma’s een rol spelen. Doordat de studenten elk één partij spelen, zien ze ook wat de problemen van die partij zijn. Doelstelling is studenten zich te laten realiseren welke consequenties het heeft als een haven duurzaam moet zijn en hoe dat is te realiseren door ze te plaatsen in een spelomgeving waarin ze echt een bijdrage moeten leveren.

Contact

prof. dr. Adam Bezuijen

Usolv-IT implementatie van activerende peiltesten statistiek

Doel

In dit project willen de projectaanvragers activerende peiltesten statistiek ontwikkelen binnen de USolv-IT-omgeving die aansluit bij het opleidingsonderdeel Statistiek van de doelgroep (tweedejaars bachelorstudenten en schakelstudenten Industriële wetenschappen). Studenten die slecht scoren, worden gewaarschuwd en bijgestuurd via de lesgever of de monitoraatsmedewerkers.

Contact

prof. dr. Tanja Van Hecke

Design Thinking Essentials for Project Based Education

Doel

Dit project wil de Design Thinking-vaardigheden rond prototyping en gebruikersfeedback overbrengen op studenten, en bij uitbreiding ook op externen. Daarvoor worden twee trajecten opgestart. Ten eerste wordt er een selectie gemaakt van basisbevragingstechnieken en tools om gebruikersfeedback te verzamelen. Er wordt verder ook geëxperimenteerd met verschillende formats om de testen uit te voeren in samenwerking met de publiekswerking van De Krook. Ten tweede wordt er een selectie gemaakt van enkele prototyping-basistechnieken die de studenten in staat stellen om hun ideeën of concepten te visualiseren en te materialiseren. Er zal ook worden samengewerkt met Ghent Design Factory.

Contact

prof. dr. Jelle Saldien
Jolien Coenraets

Laatst aangepast 13 juli 2020 20:57