Ingenieurswetenschappen en Architectuur: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Een innovatief platform voor onderwijs in ingebedde systemen.

Doel

Deze aanvraag kadert in de ontwikkeling van een inhoudelijk volledig nieuwe en onderwijsvernieuwende interdisciplinaire theoriecursus met bijhorende practica. Er wordt gestreefd naar een goede mix na van autonome werking door de studenten aangevuld met adequate ondersteuning door lesgever en medewerkers Het aangevraagde budget zal besteed worden voor de ontwikkeling van een practicum met state-of-the-art ARM Cortex M4 kits die door de studenten gedurende een volledig semester bijgehouden worden. Dit platform bevat tevens een on-board USB debug interface en wordt via dezelfde USB poort gevoed vanuit de aangesloten PC of laptop. Voor de on-campus practica brengen de studenten deze kits telkens mee, voor oefeningen met directe begeleiding en metingen met labotoestellen, waarop de kits kunnen aangesloten worden. De aanvraag betreft dus de aankoop van materiaal om in te zetten in een nieuwe cursus.

Contact

Prof. dr. Patrick Van Torre

 

Gather.town: faciliteren van online groepswerk en online begeleiding + welzijn studenten.

Doel

Gather.town (https://gather.town/) is een online platform waar online samenkomen gefaciliteerd wordt. Via gather.town kunnen lesgevers een setting online nabouwen waarin studenten in afzonderlijke groepjes kunnen samenwerken, en de lesgever kan rondgaan bij de verschillende groepjes en per groepje apart uitleg geven. Daarenboven is er ook de mogelijkheid om als lesgever eenvoudig over te schakelen naar toelichting voor de gehele groep en materiaal te delen met de studenten. Gather.town kan ook ingezet worden ten voordele van het welzijn van studenten. In de dagen dat er geen lessen zijn, kunnen studenten inloggen voor een babbel met medestudenten. Er is een samenwerking met de faculteit Wetenschappen, waardoor kosten kunnen gespreid worden.

Contact

Prof. dr. Veerle Ongenae

 

Inoefenen en afleggen van testen van HTML-, CSS- en SQL-oefeningen via Dodona met automatische feedback (websites en databanken).

Doel

Momenteel oefenen de studenten Python via Dodona (dodona.ugent.be). Zowel lesgevers als studenten zijn overtuigd van de grote meerwaarde van Dodona o.a. door de super korte feedbacklus, de efficiënte opvolging van studenten, de optimale interactie tussen student en lesgever en het online verbeteren van testen. Het projectvoorstel heeft als doel om het inoefenen en afnemen van testen/examens van HTML-, CSS- en SQL-oefeningen via Dodona te laten verlopen. Hiervoor moeten twee judges (de kern van het automatisch evalueren van oefeningen) ontwikkeld worden. HTML&CSS en SQL zijn onderwerpen die ook in veel andere vakken en faculteiten aan bod komen, wat een grote impact garandeert van dit projectvoorstel.

Contact

Brecht Willems en Prof. dr. Jan Devos

 

Open online onderwijs: naar een hoger niveau!

Doel

Online onderwijs is in het voorbije jaar gemeengoed geworden. Prof. Cottenier wil zijn online cursussen naar een nieuw en hoger niveau tillen door er experten met professionele ervaring in online onderwijs bij te betrekken. Hiermee wil hij op een evidence-based manier de leerefficiëntie bij zijn studenten verhogen. Dit zal zijn cursussen ook wapenen in de strijd met het online aanbod van andere universiteiten. De inzichten die hierbij worden opgedaan, kunnen gedeeld worden met de vele andere UGent-lesgevers die met online onderwijs aan de slag zijn gegaan. Er wordt financiering gevraagd voor consultancy bij één of meer bedrijven actief in de wereld van online opleiding en online onderwijs, voor aspecten waarvoor momenteel binnen de UGent en haar onderwijsondersteunende diensten de nodige expertise nog ontbreekt.

Contact

Prof. dr. Stefaan Cottenier

 

“3D printing @ home”.

Doel

Het doel van dit project is om de 3D-printer van het labo online beschikbaar te maken voor studenten en lesgevers. Op die manier kan men een praktische schakel van het onderwijs terug integreren in de dagdagelijkse praktijk, zowel voor studenten als voor lesgevers. Zelfs wanneer het terug mogelijk zal zijn om fysiek aanwezig te zijn op de campus zal dit project zijn nut blijven bewijzen in het kader van activerend leren. Studenten zullen de kans krijgen om van thuis uit een ontwerp te realiseren, op hun eigen tempo. Het project heeft oog voor duurzaamheid. Men wil werken met biologisch afbreekbare printmaterialen.

Contact

Simon De Boever

 

Coöperatief CAD modelleren in Virtual Reality.

Doel

In dit project wordt financiering gevraagd voor de aankoop van Mindesk VR Lab Package voor scholen. Zo laat het programma toe om real – time in VR te modeleren binnen de Rhino CAD omgeving. De lab licentie van MindeskVR laat toe dat meerdere personen in VR aan éénzelfde model werken. Externen kunnen de VR sessie volgen vanop afstand (mits installatie van de gratis Mindesk Viewer).

Contact

Olivier Rysman en Yannick Christiaens

 

Activerend en blended onderwijs: ondersteuning van FEA-lesgevers.

Doel

Doel van het project is ook in turbulente tijden kwalitatief activerend en blended onderwijs te waarborgen. Sinds het uitbreken van de pandemie in maart 2020 hebben lesgevers de manier waarop ze hun onderwijs organiseren moeten herzien en wordt hun veerkracht onafgebroken op de proef gesteld. Een (kleine financiële) buffer als deze neemt de komende maanden alvast een belangrijke drempel weg voor een flexibele en doeltreffende ondersteuning van alle lesgevers en opleidingen aan de faculteit. Volgende toepassingen lijken alvast tot de mogelijkheden te behoren: (1) Uitwisselen van ervaringen binnen opleidingen of onder individuele FEA-lesgevers, (2) Een facultaire licentie voor een softwarepakket voor videobewerking, (3) Bij de overgang van exclusief online onderwijs naar blended onderwijs onderwijsthema’s in de kijker zetten door ze extra tastbaarheid en zichtbaarheid te geven, en (4) Educatief materiaal voorzien bij workshops rond activerend en blended onderwijs.

Contact

Prof. dr. Hennie De Schepper

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Testen van nieuwe mechatronische platformen voor zelfontdekkende onderwijsvormen 

Doel

Het ball and beam platform en de ball balancing table worden aangevraagd om een onderzoek op te starten naar de didactische inzetbaarheid van die twee didactische testplatformen voor de nieuwe vakken toegepaste elektronica en Rapid Controller Prototyping die volgend jaar van start gaan. Het ball and beam platform laat toe om op een veilige manier de gewenste positie van een metalen bal te regelen via een zelf te programmeren ingebed systeem. De programmatie kan flexibel gebeuren vanuit Arduino, Matlab, Simulink of Python en diverse andere open source-programmeertalen.

Contact

Wesley Cottegnie
Bart Vanwalleghem
Georgios Roumeliotis

 

DOBOT classroom

Doel

Het DOBOT classroom pack wordt aangevraagd voor het nieuwe opleidingsonderdeel Servosystemen en robotica. Dat pakket is gericht op onderwijs en omvat vijf multifunctionele desktop robotarmen, drie transportbanden, één lineaire rail en training plus service. De DOBOT-robotarm kan gestuurd worden via ROS, PLC, Microcontroller, Arduino, enz. Er is ondersteuning voor meer dan twintig programmeertalen. Hierdoor kunnen de studenten verschillende systemen en talen in de praktijk uittesten en de voor- en nadelen proefondervindelijk afwegen.

Contact

prof. dr. Guillaume Crevecoeur
Nele De Geeter

 

Gepersonaliseerde productie via gerobotiseerde gereedschapskoppen

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject wil de hernieuwde opleiding Industrieel Ontwerpen (IO) en de nieuwe opleiding Machine- en Productieautomatisering (MPA) dichter bij elkaar brengen. Door gedeelde labopstellingen en gemeenschappelijk lesmateriaal kan een win-winsituatie creëren waar studenten van beide opleidingen kennis verwerven over de technologieën en methodes voor gerobotiseerd produceren en assembleren, gekoppeld aan de nieuwe industriële trends van industrie 4.0 en mass customisation en personalisation.

Contact

prof. dr. Johannes Cottyn

 

D.O.E.-week: activerende projectweek rond duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek voor ingenieurs

Doel

Binnen het opleidingsonderdeel Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek wordt een activiteitenweek georganiseerd waarin de studenten uit de eerste bachelor burgerlijk ingenieur intensief bezig zijn met maatschappelijk relevante onderwerpen. Ze zullen die concreet toepassen op het ingenieursproject dat ze tijdens het eerste semester (technisch) hebben uitgewerkt. Het opleidingsonderdeel omvat enkele voorbereidende hoorcolleges, maar het zwaartepunt van de activiteiten is de D.O.E-week, waarin alternatieve onderwijsvormen de studenten voluit activeren en die de start betekent van de projectlijn en de leerlijnen rond communicatie, duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek die de ruggengraat van de opleiding burgerlijk ingenieur vormen.

Contact

prof. dr. Filip Beunis 
prof. dr. Bart Dhoedt

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Virtuele learning factory voor flexibele robot applicaties

Doel

Dit project beoogt de virtuele ondersteuning van het ontwerp en de aansturing van flexibele robotapplicaties. Daarvoor wordt de basis voor een opgebouwd op de campus Kortrijk. Dit project behelst een initiële investering in tijd en middelen om die virtual learning factory uit te werken en uit te testen. Nadien kan het project blijvend ingezet worden in het opleidingstraject.

In dit project werd lesmateriaal ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkelde virtuele learning factory gebaseerd op gebruikershandleidingen van RoboGuide en Visual Components. Daarnaast was er een virtuele learning factory workshop ‘FIC Plastics case’ met geïntegreerde productiesimulatie (Visual Components) en detailemulatie van een robotcel (RoboGuide).

De virtuele learning factory werd positief geëvalueerd door de studenten. Deze aanpak zorgde er bovendien voor dat men probleemloos konden overschakelen op een online modus wanneer dit vereist was tijdens de COVID-19 lockdown.

Contact

prof. dr. Johannes Cottyn

 

Acti-Lab: naar meer ACTIverend praktisch chemie-onderwijs

Doel

Dit ACTI-Lab project vraagt financiering aan voor de LabBuddy-tool zodat die kan worden uitgetest en geëvalueerd. LabBuddy is een online e-learningtool die speciaal ontwikkeld is om het laboratoriumonderwijs binnen het chemie-onderwijs te verbeteren en steunt op het didactisch onderwijsmodel van Biggs. De tool is in detail onderzocht en geëvalueerd worden met drie testcases. Door de lockdown zijn echter 2 van de 3 pilootprojecten (HPLC en destillatie) in beperktere modus uitgevoerd. De studenten hebben na afloop de 3 practica geëvalueerd: Tabel 1. Deze evaluaties tonen dat de 3 practica positief zijn beoordeeld door de studenten. De lesgevers/begeleiders treden deze positieve beoordeling bij. Er is eveneens onderzocht of wat men doet in LabBuddy, ook mogelijk is in Ufora. Dit is voorgelegd aan de Ufora gebruikersgroep. Een aantal functionaliteiten kunnen worden ondervangen door gebruik van Wooclap en Ufora. Een werkgroep binnen de gebruikersgroep is bezig te zoeken naar een platform die alle Labbuddy functionaliteiten heeft en integreerbaar is in Ufora. Indien dit onmogelijk is, vraagt de promotor om LabBuddy licenties vanuit de universiteit te financieren.

Contact

prof. dr. An Verberckmoes

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Serious game: de duurzame haven

Doel

De onderwijscommissie Bouwkunde wil meer duurzaamheid in het curriculum inbrengen via een serious game. Een dergelijk bordspel is heel geschikt om te laten zien welke dilemma’s een rol spelen. Doordat de studenten elk één partij spelen, zien ze ook wat de problemen van die partij zijn. Doelstelling is studenten zich te laten realiseren welke consequenties het heeft als een haven duurzaam moet zijn en hoe dat is te realiseren door ze te plaatsen in een spelomgeving waarin ze echt een bijdrage moeten leveren.

Contact

prof. dr. Adam Bezuijen

 

Usolv-IT implementatie van activerende peiltesten statistiek

Doel

In dit project willen de projectaanvragers activerende peiltesten statistiek ontwikkelen binnen de USolv-IT-omgeving die aansluit bij het opleidingsonderdeel Statistiek van de doelgroep (tweedejaars bachelorstudenten en schakelstudenten Industriële wetenschappen). Studenten die slecht scoren, worden gewaarschuwd en bijgestuurd via de lesgever of de monitoraatsmedewerkers.

Contact

prof. dr. Tanja Van Hecke

 

Design Thinking Essentials for Project Based Education

Doel

Dit project wil de Design Thinking-vaardigheden rond prototyping en gebruikersfeedback overbrengen op studenten, en bij uitbreiding ook op externen. Daarvoor worden twee trajecten opgestart. Ten eerste wordt er een selectie gemaakt van basisbevragingstechnieken en tools om gebruikersfeedback te verzamelen. Er wordt verder ook geëxperimenteerd met verschillende formats om de testen uit te voeren in samenwerking met de publiekswerking van De Krook. Ten tweede wordt er een selectie gemaakt van enkele prototyping-basistechnieken die de studenten in staat stellen om hun ideeën of concepten te visualiseren en te materialiseren. Er zal ook worden samengewerkt met Ghent Design Factory.

Contact

prof. dr. Jelle Saldien
Jolien Coenraets

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:27