Hoe zijn studenten verzekerd tijdens de stage?

Welke verzekeringen zijn er voor stagestudenten van de UGent?

Voor stagiairs heeft de UGent de volgende verzekeringen afgesloten:

  • persoonlijke lichamelijke ongevallen;
  • arbeidsongevallen, zodat studenten ook verzekerd zijn voor arbeidsongevallen op de stageplaats en op weg van en naar de stageplaats;
  • burgerlijke aansprakelijkheid;
  • reisbijstand (vooral van belang voor buitenlandse stages).

Gaan studenten op buitenlandse stage? Dan moeten ze zelf zorgen voor een ziekteverzekering en eventueel andere verzekeringen.

Wie is er aansprakelijk tijdens een stage?

  • De stagiair werkt onder leiding en toezicht van de stagegever en valt zo onder zijn of haar aansprakelijkheid.
  • De stagegever is dus aansprakelijk, tenzij de student bedrog pleegt, een zware fout maakt, of herhaaldelijk lichtelijke fouten maakt. De stagegever moet hiervoor verzekerd zijn.

Meer weten?

Laatst aangepast 24 september 2020 16:56