Goede voorbeelden integreren in je instructies: maak je verwachtingen duidelijk

Het gebruik van good practices van bijvoorbeeld papers tijdens de les kan leiden tot grote leerwinst bij studenten. Welke functie hebben deze good practices? Wat zijn good practices precies? En wat zijn aandachtspunten bij het gebruik van good practices? Hier vind je een antwoord op deze vragen. 

Wat zijn good practices?  

Good practices zijn goede praktijkvoorbeelden zoals papers die concreet illustreren wat je van de studenten verwacht bij een opdracht. Good practices kunnen in veel verschillende vormen voorkomen: masterproeven met hoge scores, antwoorden op voorbeeldexamenvragen die het maximum van de punten behaalden, een filmpje waarin een uitstekende presentatie getoond wordt, enz. Je kan hier dus eindeloos in variëren.  

Good practices kunnen verschillende functies hebben. Ze geven aan wat jij als lesgever voor ogen hebt. Hierdoor zijn de verwachtingen voor de studenten duidelijk en vermijd je dat studenten de invulling van het examen of de taak onderschatten. Good practices zorgen ervoor dat studenten een beeld krijgen van de mogelijke vorm of inhoud van een opdracht.  

Wat zijn aandachtspunten bij good practices? 

Vermijd dat good practices de creativiteit beknotten 

Geef meerdere good practices mee die onderling erg verschillen en vermijd hierdoor dat de studenten het voorbeeld gaan kopiëren. Duid aan dat net die nieuwe invalshoek een deel is van de excellentie en dat het precies daarom een goed voorbeeld is. Kondig ook aan dat creativiteit een van de criteria is waarop je beoordeelt. Let op: als je dit als een van de evaluatiecriteria vooropstelt, vergeet dat dan niet op te nemen bij de eindcompetenties in de studiefiche.   

Maak ook van je eigen cursusmateriaal een good practice  

Naast het tonen van good practices is het ook belangrijk dat jij de competenties die je wil nastreven ook zelf belichaamt in je cursusmateriaal. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je syllabus in orde is, dat je slides gestructureerd aangeboden worden, enz. Daarnaast heb je ook een voorbeeldfunctie als het gaat om meer attitudegerichte zaken: als je wil dat studenten planmatig werken en de deadlines respecteren, zorg er dan voor dat je zelf een goede planning aanbiedt voor je opleidingsonderdelen, dat je je daar maximaal aan houdt en hier ook systematisch over communiceert. 

Meer weten?  

  • Scoles, J, ; Huxham, M &; McArthur, J. (2014)  No longer exempt from good practice: using exemplars to close the feedback gap for exams. ASSESSMENT & EVALUATION IN HIGHER EDUCATION, Volume:38, nr. 6, pp. 631-645. 

Laatst aangepast 23 april 2021 12:13