Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

E-learningmodule voor het statistiekonderwijs in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: een online reddingsboei in de zee van statistische testen

Doel

De faculteit wil over alle opleidingen en onderzoeksdomeinen heen inzetten op online modules statistiek die toegankelijk zijn voor alle onderzoekers en studenten uit de faculteit. Met het uitwerken van dergelijke e-learningmodule wil de faculteit een antwoord bieden op veelvuldige vragen over statistische basisanalyses en meer ruimte vrijmaken voor ondersteuning in de meer complexe statistiek. De modules zullen breed inzetbaar zijn in de onderwijscontext, zowel als opfrissing of ondersteuning in het masterproeftraject, als blended traject binnen een opleidingsonderdeel, als zomercursus voor bijvoorbeeld studenten die instromen in schakelprogramma’s of voor internationale inkomende studenten, enz.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels
Anne Magherman

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics (deel 2)

Doel

De faculteit ging in 2019 van start met het exploreren van het gebruik van Learning Analytics binnen specifieke opleidingsonderdelen. Door verschillende datagegevens over het leerproces van studenten met elkaar te combineren, te analyseren en te rapporteren aan de betrokken actoren willen we nagaan of Learning Analytics gebruikt kunnen worden om het leerproces van studenten te optimaliseren.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels

Innovatie Challenge 2020

Doel

Met dit initiatief wil de faculteit innovatieve ideeën exploreren op microniveau die in een verdere fase ook op bredere schaal kunnen geïmplementeerd worden. De faculteit richt zich op kleinschalige innovatieve initiatieven waarbij de individuele lesgever (samen met studenten) binnen één opleidingsonderdeel een innovatief idee uitwerkt.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels
Leen Aper

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics

Doel

Dit is een interfacultair onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit project wil het gebruik van Learning Analytics binnen specifieke opleidingsonderdelen exploreren. Door verschillende datagegevens over het leerproces van studenten met elkaar te combineren, te analyseren en te rapporteren aan de betrokken actoren willen de projectaanvragers nagaan of Learning Analytics gebruikt kunnen worden om het leerproces van studenten te optimaliseren. Samen met het ACTIVO-team wil men voor enkele vakken de uitbouw van een actieve leeromgeving op Ufora ondersteunen en exploreren.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Interprofessioneel samenwerken en communiceren: kerncompetenties van elke werknemer/onderzoeker in de gezondheidszorg en gezondheidsbevordering

Doel

Binnen de patiëntgerichte gezondheidszorg, de gezondheidsvoorlichting- en bevordering en het onderzoek over actuele biomedische vraagstukken maakt interprofessioneel samenwerken en communiceren deel uit van de dagelijkse praktijk. Het goed beheersen van die twee competentiedomeinen maken integraal deel uit en versterken zo de algemene en specifieke beroepscompetenties. Daarom wil de faculteit met dit project opleidingen begeleiden in de uitbouw van een sterke leerlijn Interprofessioneel samenwerken en communiceren in de verschillende curricula van de basis en ManaMa-opleidingen. Het project beoogt het uitwerken van een faculteitsbreed start- en slotmoment voor de verschillende opleidingen. In het tussentijdse traject werken de opleidingen eigen initiatieven uit die meebouwen aan een longitudinaal traject.

Contact 

prof. dr. Lieven Danneels
dr. Peter Pype
prof. dr. Jan Reniers

Laatst aangepast 13 juli 2020 20:45