Farmaceutische Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Versterken van de competenties interprofessioneel samenwerken en communiceren in de opleiding tot apotheker.

Doel

In dit project wil de faculteit een rode draad implementeren rond interprofessioneel leren doorheen de volledige opleiding tot apotheker. De startmodule ‘Leren Interprofessioneel Samenwerken’ (ontwikkeld door de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) wordt geïncorporeerd in het vak ‘Maatschappelijke impact van geneesmiddelen I’. Daarnaast wordt interactief lesmateriaal (bv. video) voorzien om interprofessionele communicatie te bevorderen binnen het vak ‘Communicatievaardigheden’ en wordt een opdracht rond interprofessioneel leren uitgewerkt voor het opleidingsonderdeel ‘Maatschappelijke impact van geneesmiddelen III’.

Contact

Prof. dr. Valérie Vanhoorne en Prof. dr. Koen Boussery

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Activerend onderwijs voor apothekers in opleiding: reflectie en intervisie als tool voor de vorming van reflectieve zorgprofessionals

Doel

De focus van het project ligt op het systematisch inbouwen van reflecties en intervisie in een aantal opleidingsonderdelen die aangeboden worden door de Eenheid farmaceutische zorg en Praktische aspecten van de farmaceutische zorg. Die opleidingsonderdelen vormen de ideale basis om de student bewust te maken van het eigen handelen en om zijn of haar professioneel handelen te verbeteren in toekomstige beroepssituaties. Zo wordt op een unieke manier de brug gemaakt tussen de academische opleiding en de professionele, maatschappelijke context. Reflectie ondersteunt bovendien de principes van levenslang leren en contextgebonden leren.

Contact

prof. dr. Koen Boussery
prof. dr. Leen De Bolle
prof. dr. Annemie Somers

 

Harmoniseren van evaluatiecriteria voor vaardigheden en attitudes door gebruik van rubrics en peer assessment

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject wil (1) het leereffect verhogen bij het aanleren van vaardigheden en attitudes én de transparantie bij evaluatie van vaardigheden en attitudes verhogen door rubrics met geharmoniseerde evaluatiecriteria en (2) peerassessment incorporeren in de opleiding waarbij best practices toegepast worden.

Contact

prof. dr. Aurélie Crabbé
dr. Valérie Vanhoorne

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Graduele opbouw van geneesmiddelenkennis doorheen de bachelor Farmaceutische wetenschappen via een extra-curriculair vakoverschrijdend oefenplatform

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject moet bijdragen tot de ontwikkeling van een oefenplatform dat studenten moet toelaten om al vroeg in de bacheloropleiding multiperspectivistische kennis te verwerven over courant gebruikte geneesmiddelen: moleculaire structuur, stofnaam, indicatie(s), nevenwerkingen, fysicochemische eigenschappen, etc. Dit project heeft een belangrijke set vragen opgeleverd m.b.t. de Top175 geneesmiddelen, incl. feedback bij goede en foute antwoorden met links naar betrouwbare bronnen. Dit moet toelaten dat studenten ook bij foute antwoorden nuttige kennis opdoen.

In een vervolgtraject zal een EDUMA student zal in het kader van de masterproef uitgewerkt lesmateriaal ontwikkelen waarmee BA-lesgevers aan de slag kunnen om bepaalde concepten (stereochemie, functionele groepen, pKa, logP, osmose, etc.) uit hun vakken te illustreren a.h.v. geneesmiddelen uit de TOP175. Een tweede EDUMA student onderzoekt de beste tools en de meest gepaste frequentie om de studenten bloot te stellen aan de ontwikkelde meerkeuzevragen. Deze student zal hiervoor de mogelijkheden binnen UFORA onderzoeken en aanwenden, alsook de mogelijkheden onderzoeken om een attractieve app te ontwikkelen waarmee studenten aan de slag kunnen.

Contact

prof. dr. Koen Boussery

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

De apotheker als eerstelijnscontact bij voedingsadvies: interdisciplinaire actie vereist met diëtisten in het professionele werkveld

Doel

Het onderwijsinnovatieproject heeft als primair doel om meer in te zetten op preventieve geneeskunde door de interdisciplinaire samenwerking tussen student-apothekers en studenten-diëtisten te activeren en te stimuleren. Via conceptueel uitgebouwde groepsgebonden casuïstiek zal de relatie tussen apotheker-diëtist zichtbaar worden, waardoor de interactie apotheker-diëtist in het latere werkveld een meerwaarde zal zijn voor de patiënt in het kader van gezondheidsadvies.

Contact

prof. dr. Sarah De Saeger
dr. Marthe De Boevre

 

Graduele opbouw van geneesmiddelenkennis via een extracurriculair vakoverschrijdend oefenplatform

Doel

Het doel van het innovatieproject is de inhoudelijke ontwikkeling en uitrol van een extracurriculair vakoverschrijdend oefenplatform rond geneesmiddelenkennis ter ondersteuning van de leerlijn Farmacologie in de bachelor Farmaceutische Wetenschappen. Daarvoor wordt een set uitdagende en stimulerende vragen voor het oefenplatform uitgewerkt. Bij de antwoorden willen de projectaanvragers ook tips and tricks aanvullen om het zoekgedrag in kwalitatieve bronnen te stimuleren. Het oefenplatform wordt uitgerold voor de huidige bachelorstudenten. Het is eveneens de bedoeling dat een groot aantal geneesmiddelen uit deze lijst illustratief aan bod komen tijdens de hoorcolleges van de verschillende basiswetenschappelijke opleidingsonderdelen.

Contact

prof. dr. Koen Boussery
prof. dr. Serge Van Calenbergh
prof. dr. Lies Lahousse

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:25