Examencijfers: hoe vraag je de scoredistributie op in Oasis?

Via Oasis kan je als verantwoordelijk lesgever de scoredistributie van je opleidingsonderdeel opvragen. Ook opleidingen kunnen scoredistributies opvragen voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding. Op basis daarvan kan de toetspraktijk besproken worden in de opleidingscommissie, toetscommissie, examencommissie of vakgroep. Deze onderwijstip legt uit wat scoredistributies zijn en hoe je ze opvraagt in Oasis. 

Wat zijn scoredistributies? 

 • Met de scoredistributie van je opleidingsonderdeel kan je makkelijk nagaan hoe de mogelijke scores op 20 verdeeld zijn over je studenten, dus hoeveel studenten voor je vak een bepaalde score haalden. De distributie wordt bepaald aan de hand van de behaalde scores over een periode van 5 jaar of over een beperktere periode, wanneer de verantwoordelijke lesgever in die periode werd gewijzigd. De studentenaantallen uit de voorbije jaren worden degressief gewogen met een factor 0,8 per jaar.  AFWE, ZIEK, BDRG worden beschouwd als 0 in de berekening. 
 • Scoredistributies zien er zo uit: 


  Bij een histogram zie je hoeveel individuele studenten een bepaalde score haalden. Bijvoorbeeld: 5 studenten haalden 0/20, 1 student haalde 6/20, 1 student haalde 7/20, enzovoort. Bij de cumulatieve versie van het histogram tel je die aantallen studenten steeds bij elkaar op: 5 studenten haalden 0/20, 6 studenten haalden 6/20 of minder, 7 studenten haalden 7/20 of minder, enzovoort. Bij een cumulatieve versie zie je dus in één oogopslag hoeveel studenten 10 of minder haalden, 15 of minder haalden, enzovoort. 
 • Opgelet! De meest recente examencijfers zijn vaak nog niet opgenomen in de histogrammen. Dat gebeurt pas na het afsluiten van de examenperiode. De examencijfers van het eerste semester zullen pas in de grafieken worden verwerkt na de deliberatie van de tweedesemesterexamens. Als er in de laatste jaren een wijziging is geweest van examenvorm of -norm, kan de scoredistributie minder relevant zijn. 
 • Ook studenten kunnen histogrammen opvragen. Zij kunnen de scoredistributie voor de verschillende opleidingsonderdelen uit hun curriculum opvragen. Daarnaast gebruiken de uitwisselingsstudenten ook voor de ECTS-grading tables. 

Hoe interpreteer je de scoredistributie in Oasis? 

Als lesgever 

 • Om de brede variatie aan prestaties van studenten zichtbaar te maken, is een brede spreiding aan cijfers wenselijk. Belangrijk is dat de cijfers van zwakkere en sterkere studenten voldoende van elkaar verschillen. Alle cijfers op 20 moeten voldoende voorkomen – niet enkel de cijfers 10, 11, 12, 13 en 14. Zwakke prestaties moeten echt lage cijfers krijgen, sterke prestaties moet je belonen met echt hoge cijfers. Dat sluit aan bij de toetsprincipes van de UGent.  
 • Situeren de meeste cijfers voor je opleidingsonderdeel zich onder de 10 of net daarboven? Ga dan de oorzaak na van die niet-ideale scoredistributie. Lig het bijvoorbeeld aan de inhoud, moeilijkheidsgraad of studentenpopulatie van je vak? 

Als opleidingscommissie of toetscommissie 

Ga na of de histogrammen van de verschillende vakken in de opleiding gelijkaardige scoredistributies vertonen. Springen er vakken uit? Ga dan de oorzaak na. Uitspringers hoeven niet negatief te zijn, bijvoorbeeld als recente hervormingen, hun inhoud of hun plaats binnen het curriculum het afwijkende beeld verklaren.  

Hoe vraag je de scoredistributie in Oasis op? 

 1. Klik in Oasis op 'Mijn cursussen'. 
 2. Klik op de cursus die je wil raadplegen. 
 3. Er verschijnen een aantal knoppen waaronder ‘scoredistributie’ waarmee je een pdf-versie kan aanmaken. 

Laatst aangepast 15 juni 2020 16:51