Evalueren: wat doe je bij fraude, plagiaat en andere onregelmatigheden?

Elke lesgever wordt vroeg of laat geconfronteerd met een onregelmatigheid tijdens een evaluatie. Deze onderwijstip vertelt je hoe je ermee moet omgaan als je examenfraude of plagiaat vaststelt. (De onderwijstip ‘Examen: hoe vermijd je fouten en fraude?’ focust dan weer op hoe je fraude kan vermijden.) 

Wat doe je bij examenfraude? 

Stel je tijdens een examen bewuste fraude (bijvoorbeeld: spieken al dan niet via een smartphone of identiteitsfraude waarbij een student het examen voor een andere student aflegt) of een andere al dan niet bewuste onregelmatigheid (bijvoorbeeld: het onbewust bijhebben van een GSM of een gesloten pennenzak) vast? Reageren doe je zo: 

  • Leg het examen stil. De vaststelling hoeft niet door de (verantwoordelijk) lesgever te gebeuren, dat kan ook door de verantwoordelijke toezichter.  
  • Je kan beslissen om de student, in afwachting van een sanctie, van een nieuwe blanco examenkopij te voorzien zodat de student verder het examen kan afleggen. 
  • Start een tuchtprocedure op. Lees ‘Examentuchtprocedure: hoe verloopt dit?’ 

Hoe check je plagiaat? 

  • Plagiaat is een specifieke vorm van fraude. De definitie van plagiaat staat in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) en wordt eventueel verfijnd door de opleiding. Die (verfijnde) definitie communiceer je duidelijk naar de student bij elke schrijftaak (paper, bachelorproef, masterproef).  
  • De evaluator kan de originaliteit van ingediende werkstukken – die de studenten steeds in elektronische versie moeten indienen – met de antiplagiaatsoftware in Ufora screenen. Veel opleidingen doen dat al standaard.  


Hoe start je een tuchtprocedure bij examenfraude of plagiaat? 


Wat zijn sancties bij examenfraude of plagiaat? 

Sancties kunnen verschillende vormen (of combinaties van vormen) aannemen: 

  • het cijfer wordt aangepast; 
  • het cijfer wordt omgezet naar ‘bedrog’; 
  • de student kan geen credits verwerven in deze en volgende examenperiodes; 
  • de student wordt uitgesloten. 

Meer weten? 

Laatst aangepast 15 juni 2020 16:48