Evalueren: mag je rekening houden met eerdere examenresultaten van studenten?

Mag je in je evaluatie rekening houden met eerdere examenresultaten van je studenten? Het antwoord is eenduidig ‘neen’. Deze onderwijstip legt je uit waarom. 

Wat is het doel van evalueren? 

Als je studenten evalueert, ga je na in welke mate ze vooropgestelde eindcompetenties van je opleidingsonderdeel beheersen. Enkel als ze die competenties voldoende beheersen, kunnen ze slagen. Je punten moeten het beheersingsniveau van de student op het moment van de evaluatie weergeven. Wanneer je evalueert, mag je dus geen rekening houden met eerdere resultaten van studenten. 

Waarom mag je geen rekening houden met eerdere examenresultaten? 

  • Het is belangrijk dat je de prestaties van studenten onbevooroordeeld inschat. Hou je rekening met de mate waarin studenten vooruitgang geboekt hebben, vorige examenresultaten van studenten, met het aantal examenkansen die ze eerder al kregen, met hoe vaak ze afwezig of ziek waren enzovoort, ga je voorbij aan dat basisidee. Je verwachtingen van het huidige beheersingsniveau van een student op basis van voorgaande ervaringen, kan een objectieve en betrouwbare evaluatie in de weg staan. 
  • Rekening houden met eerdere examenresultaten betekent zoveel als delibereren als individuele lesgever. Je zet dan eigenlijk een parallel deliberatiesysteem op naast de gereglementeerde deliberaties en ontkent daarmee het principe van een full credit-systeem (waarbij alleen een 10/20 succes oplevert). Bovendien ondermijn je zo de discretionaire bevoegdheid van de examencommissies – de vrijheid om in concrete gevallen naar eigen inzicht een beslissing te nemen over de deliberatie van een student. Als individuele lesgever mag jij daarover immers niet beslissen. 

Laatst aangepast 15 juni 2020 16:47