Dt-fouten: kan je er punten voor aftrekken?

Kan je punten aftrekken voor dt-fouten en andere spelfouten op taken of examens? Ja, maar alleen als je ook taalcompetenties hebt opgenomen in de eindcompetenties bij een opleidingsonderdeel. Anders kan het niet. 

Wanneer mag je punten aftrekken voor dt-fouten (en andere spelfouten)? 

 • Een evaluatie peilt naar wat je studenten met het opleidingsonderdeel wil bijbrengen. Zo schrijft UGent-toetsprincipe 2 het voor. Als het geen uitdrukkelijk doel is om studenten een juiste taalvorm (spelling, grammatica en taalzorg) bij te brengen en dergelijke taalvaardigheid niet in de eindcompetenties van je de studiefiche is opgenomen, betekent dat dat je geen punten kan aftrekken voor bijvoorbeeld dt-fouten. Niet-talige examens komen dus niet in aanmerking voor dt-aftrek, een schrijftaak of talig examen wel. 
 • Als taalvorm wel uitdrukkelijk een doel is van je opleidingsonderdeel, is het logisch dat je die vaardigheid in de evaluatie opneemt. Wil je dus bij een schrijftaak of talig examen ook de taalvorm (spelling, grammatica en taalzorg) in rekening brengen in de evaluatie, dan moet je daarvoor juist geformuleerde taalcompetenties opnemen bij het opleidingsonderdeel. Je vermeldt daarin duidelijk het belang van (correct) schrijven. Bijvoorbeeld: 
  • “(correct) academisch schrijven van reflectieverslagen voor logopedisch/audiologisch professioneel handelen” 
  •  “(correct) academisch schrijven van een werkstuk over logopedisch therapeutische techniek” 
  •  “(correct) academisch schrijven van stageverslagen in het logopedisch/ audiologisch domein” 
 • Enkele aandachtspunten: 
  • Je hoeft niet specifiek naar “correct academisch schrijven” te verwijzen, “academisch schrijven” volstaat. Zorg er wel voor dat studenten weten wat je verstaat onder academisch schrijven. Verwijs bijvoorbeeld naar de UGent-schrijfwijzer. Dit filmpje demonstreert hoe jij of je studenten de UGent-schrijfwijzer concreet kunnen gebruiken. 
  • Zorg er ook voor dat je het vakdomein van de eindcompetentie specificeert, zoals in de voorbeelden hierboven. Jouw eindcompetentie moet namelijk perfect te onderscheiden zijn van een eindcompetentie in andere opleidingen: “een wetenschappelijke paper schrijven” is dus te vaag.  
  • Je onderwijsactiviteiten moeten studenten kansen bieden om deze taalvaardigheden onder de knie te krijgen of ze bij te schaven. 

Hoe geef je studenten de kans om aan taalvaardigheid te werken? 

 • Bied leermateriaal aan. 
 • Geef studenten taalfeedback, bijvoorbeeld met de UGent-schrijfwijzer
 • Verwijs studenten, bijvoorbeeld bij feedback op schrijftaken, naar www.ugent.be/taaladvies. Studenten vinden er schrijftips bij papers, bachelor- of masterproef en e-mails.  
 • Schrijf je in voor de assistententraining ‘Begeleiden van schrijfopdrachten’. 

Wat doe je met andere taalvaardigheidsfouten? 

Er is uiteraard een onderscheid tussen spelling, grammatica en taalzorg (de taalvorm) enerzijds en ideeën structureren en helder formuleren anderzijds. Die laatste schrijfvaardigheden zijn sterk verweven met inhoudelijke beheersing. Het is onvermijdelijk dat voor een warrige structuur en weinig vlotte formulering (deels) punten worden afgetrokken, zelfs als dat niet expliciet wordt vermeld in de eindcompetenties. Wees wel redelijk: het gewicht van de taalaspecten moet in verhouding staan tot het belang ervan en de aandacht die ze kregen in de lessen en binnen de eindcompetenties. 

Meer weten? 

Laatst aangepast 9 juni 2020 20:19