Doelstellingenworkshops

Voor wie is de workshop bedoeld?

Deze workshop is gericht op opleidingscommissies. Tijdens een OC–vergadering (of een vergadering met het kernteam van de opleiding) worden de doelstellingen uit de monitor gescoord, onder DOWA-begeleiding. Zo maak je als opleiding kennis met de zelfevaluatie die vervat zit in de monitor. 

Wat houdt de workshop in?

DOWA kan begeleiden via deze workshops:

Workshop 1 (3 uur) 

  • Workshop met alle leden van de opleidingscommissie 
  • Zelfevaluatie: (een selectie van) doelstellingen scoren + bespreking scores + scores ‘live’ inschrijven in de monitor
  • ACTS formuleren bij de besproken doelstellingen + ACTS ‘live’ inschrijven in de monitor

Workshop 2 (3 uur) (voorzitter en secretaris bekijken op voorhand de resultaten van workshop 1) 

  • Workshop met alle leden van de opleidingscommissie 
  • In kleine groepen een aanzet uitwerken voor een aantal PLAN’s en DO’s 
  • Resultaten van de groepsreflecties plenair bespreken 
  • Waar mogelijk resultaten van de oefening ‘live’ inschrijven in de monitor 

Tijdens beide workshops is een CKO-medewerker aanwezig. De twee workshops vormen samen een belangrijke zelfreflectie-oefening en versterken de (gedragenheid voor) gezamenlijke beleidsvoering onder de OC-leden. De DOWA-procesbegeleider maakt informele notities tijdens de besprekingen die de opleiding achteraf ter beschikking krijgt.

Laatst aangepast 18 juni 2020 11:46