Deelcijfers: mag je die afronden of niet?

Mag je cijfers afronden? Het antwoord is eenvoudigweg ‘neen’: afronden mag alleen bij het eindcijfer, niet bij de deelcijfers. Deze onderwijstip geeft je meer details. 

Waarom mag je geen deelcijfers afronden? 

  • Als het eindcijfer van een opleidingsonderdeel bestaat uit twee of meer deelcijfers (bijv. cijfers voor zowel een periodegebonden onderdeel als niet-periodegebonden onderdeel zoals papers, practica en werkstukken) dan worden de deelcijfers niet afgerond. Afronden gebeurt enkel bij het eindcijfer. 
  • Waarom? Elk deelcijfer vormt een betrouwbare weergave van de prestaties van de student en weerspiegelt dus wat de student op het ogenblik van de evaluatie kent en kan. De optelsom van die deelcijfers resulteert in een eindcijfer, waar de afrondingsregels wel van toepassing zijn omdat het eindcijfer een geheel getal moet zijn (zie: artikel 56 van het Onderwijs- en Examenreglement, vanaf 0,5 naar boven afronden). Als je de afrondingsregels te vroeg, en vaak meer dan eens, zou toepassen, zou dat de betrouwbaarheid van de evaluatie hypothekeren zowel in positieve als in negatieve zin. Verschillende arresten van de Raad voor Betwistingen rond studievoortgangsbeslissingen bevestigen die richtlijn overigens. 

Mag je een uitzondering maken voor de deelexamens van jaarvakken Ba1? 

Neen, ook voor de jaarvakken van eerste bachelor met een verplicht deelexamen (zie: artikel 50§5 van het Onderwijs- en Examenreglement) rond je niet af en behoud je het deelcijfer. 

  • Alleen wanneer dat deelcijfer voor het eerste semester (en enkel in het eerste semester) tussen 9,5/20 en 9,9/20 ligt, raadt de UGent aan om de studenten toch vrij te stellen voor dit deel. Dat advies geeft de UGent in overleg met de juridisch adviseur onderwijs en past in de filosofie om de overgang van secundair naar universitair onderwijs makkelijker te maken.  
  • Het is belangrijk dat studenten het deelcijfer kennen zodat ze bij een cijfer tussen 9,5/20 en 9,9/20 zelf de afweging kunnen maken om dat deel al dan niet te hernemen in de tweedesemesterexamenperiode. 
  • Als studenten met een cijfer tussen 9,5/20 en 9,9/20 beslissen om dat deel effectief niet te hernemen in juni, dan telt het behaalde deelcijfer van het eerste semester mee met het behaalde deelcijfer van het tweede semester. 

 

Belangrijk! 

  • Wie niet slaagt in de eerste zittijd voor de deelexamens van een Ba1-jaarvak, legt in tweede zittijd opnieuw examen af van het volledige vak; behaalde deelvrijstellingen worden niet overgedragen naar de tweede zittijd (zie: artikel 50§5 van het Onderwijs- en Examenreglement). 
  • Communiceer dat duidelijk aan je studenten, via de ECTS-fiche of een Ufora-bericht. 

Meer weten? 

Neem contact op met de institutionele ombudsdienst: 

Laatst aangepast 19 juni 2020 11:39